AVIZ!
Vizualizări: 1772 / Publicat: 14-08-2020, 08:50 /

ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE

 INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE EXTINSĂ

a tezei de doctor în științe economie

MANAGEMENTUL EVALUĂRII COMPETITIVITĂȚII BUNURILOR AUTOHTONE ÎN CONTEXTUL POLITICII COMERCIALE A REPUBLICII MOLDOVA”

 

Program de doctorat 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de GUTIUM Tatiana  

conducător științific – mem., cor., dr. hab., prof. univ.   STRATAN Alexandru

ședința va avea loc la 26 august 2020, ora 10:00

 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45