Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus
Vizualizări: 1254 / Publicat: 12-11-2021, 07:12 /

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

La data de 10 noiembrie 2021 în regim online, a avut loc Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”, organizată de Secția Cercetări în antreprenoriat a Institutului Național de Cercetări Economice a Republicii Moldova în colaborare cu Secția Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus.

Evenimentul a fost deschis cu un mesaj de salut de către directorul INCE Alexandru STRATAN, prof., dr. hab., mem. cor. al AȘM, care i-a felicitat pe participanți cu Ziua Internațională a Științei, marcată anual pe 10 noiembrie. Directorul Institutului de Economie al ANȘ al Republicii Belarus Dl. Vasily HURSKY, dr. hab., prof., în mesajul său de salut, a avut un discurs asupra tendințelor moderne în dezvoltarea antreprenoriatului.

 

La eveniment au participat cercetători științifici, cadre didactice și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri din Moldova și Republica Belarus.

Dna dr. Anna POPKOVA, șeful Secției Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie, a prezentat rezultatele monitorizării stării actuale și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Belarus. 

 

Membrii echipei proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” din cadrul INCE (dr. conf. cercet., Natalia VINOGRADOVA, dr. conf. cercet. Alexandra NOVAC și dr. Alina IANIOGLO) au prezentat rezultatele chestionării pilot a antreprenorilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova. Sondajul dat a fost destinat pentru soluționarea a două obiective stabilite:

1)        evaluarea impactului unor factori ai ecosistemului antreprenorial asupra dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova;

2)        evaluarea tendințelor schimbării factorilor respectivi în ultimii doi ani (în a.2021 comparativ cu a.2019).

 

În special, au fost prezentate rezultatele evaluării pentru astfel de componente ale ecosistemului antreprenorial ca accesul la finanțare, inovațiile, capitalul uman, cultura antreprenorială, infrastructura, piețele, cadrul normativ și reglementarea.

 

Doctoranda Universității de Stat a Moldovei, Viorica ATAMAN, membră a echipei USM din cadrul aceluiași proiect, a expus unele propuneri privind remedierea activității incubatoarelor universitare în vederea promovării studenților antreprenori.

 

Evenimentul a avut un interes atât pentru mediul academic, societatea civilă, cât și pentru mediul de afaceri.


Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus