Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021
Vizualizări: 963 / Publicat: 26-11-2021, 08:25 /

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

 

La data de 25 noiembrie 2021 Directorul Institutului Național de Cercetări Economice dl. STRATAN Alexandru, mem.cor.al AȘM, dr.hab., prof., a participat la lucrările Ediției a 13-a a Conferinței Internaționale ICMEA 2021 “International Conference on Management, Economics and Accounting” (Alba Iulia, Transilvania, Romania), organizată de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia și Institutul de Studii Financiare.

 

În cadrul ședinței plenare a conferinței dl. prof.Alexandru STRATAN a prezentat raportul „Assessment of the Entrepreneurial Ecosystem in the Republic of Moldova: Opinion of Entrepreneurs” („Evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova: opinia antreprenorilor”, coautori: VINOGRADOVA N., dr.,conf.cercet. și NOVAC A., dr.,conf.cercet.), în care au fost reflectate unele rezultate, obținute în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat).

 

În special, au fost argumentate următoarele concluzii:

  • Antreprenorii se confruntă cu provocări și probleme serioase din partea tuturor componentelor analizate ale ecosistemului antreprenorial; multe din aceste probleme doar se înrăutățesc în ultimul timp.
  • La componenta „Acces la finanțare”, accesul la capitalul de ventureși accesul la finanțare pe piața valorilor mobiliare rămân de neatins pentru majoritatea antreprenorilor moldoveni.
  • Importanţa problemei, ce ţine de componenta „Capitalul uman” pentru majoritatea antreprenorilor este asociată cu migrația de muncă și emigrația populației, precum și cu competența insuficientă a absolvenților instituțiilor de învățământ și nivelul de pregătire profesională a personalului.
  • La componenta „Infrastructura”, infrastructura fizică necesită îmbunătățirea indicatorului starea (calitatea) drumurilor. Referitor la organizarea susținerii este important de a dezvolta serviciile privind depășirea crizelor și insolvabilității afacerilor.
  • Pentru accelerarea procesului elaborării și implementării inovațiilor, în opinia antreprenorilor, este necesar de a facilita procesul de obținere a titlurilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală și stimularea de către stat a elaborării și implementării inovațiilor.
  • Importanţa problemei, ce ţine de componenta „Cultura antreprenorială” pentru majoritatea antreprenorilor este asociată cu atitudinea negativă a antreprenorilor față de eșec, faliment și posibilitățile de depășire a acestora și atitudinea în societate față de antreprenorii, care au suportat un eșec în afaceri/faliment. Totodată, o pondere destul de mare din antreprenori remarcă existența unei percepții negative a societății față de antreprenoriat, ceea ce reprezintă un obstacol în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.
  • „Piețele” - ca componentă a ecosistemului antreprenorial, se caracterizează prin așa provocări pentru antreprenori, precum atractivitatea investițională scăzută a Republicii Moldova în raport cu țările vecine; garanții de stat insuficiente de protecție a investițiilor străine, acces dificil la achizițiile de stat.
  • Cel mai negativ antreprenorii au evaluat indicatorii din cadrul componentei„Cadrul normativ și reglementarea”. Organele administrației de stat ar trebui să continue activitatea de facilitare a așa proceduri, precum procedura lichidării întreprinderilor; evidența contabilă și completarea rapoartelor; controlul și inspecțiile de stat. De asemenea, combaterea corupției continuă să fie una din sarcinile importante ale politicii realizate.

 

De asemenea, directorul INCE dl. Alexandru STRATAN a înmânat diploma de gratitudine cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Institutului Național de Cercetări Economice din Moldova Dlui dr. TOPOR Ioan Dan, Decanului Facultății de Științe Economice a Universității „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia. Diploma de gratitudine a fost conferită Facultății științe economice, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semn de recunoștință pentru colaborarea cu Institutul Național de Cercetări Economice din Republica Moldova.

 

 

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021