Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Audieri publice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021

Audieri publice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021
Vizualizări: 1447 / Publicat: 14-12-2021, 10:15 /

Vineri,  10 decembrie 2021 în cadrul INCE au fost audiate public Rezultatele obținute în cadrul proiectelor din Programului de Stat (2020-2023). Audierile publice s-au desfășurat în cadrul ședinței lărgite a Consiliului științific INCE cu participarea membrilor Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

La audierile publice au participat Președintele a AȘM dl. acad. Ion TIGHINEANU, Secretarul științific general dna dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, Secretarul de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dna  Felicia BECHTOLDT, coordonatorul secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte dl. m.c., Victor MORARU, conducătorii echipelor partenere în cadrul proiectilelor de cercetare,  dna dr. hab. Larisa BUGAIAN, UTM și dna dr. hab. Mariana DOGA-MÎRZAC, USM, cercetători științifici, alte părți interesate.

În cadrul audierilor au fost prezentate rezultatele științifice obținute în anul 2021, modalitatea de implementare și diseminare a rezultatelor, lucrările științifice publicate, colaborarea dezvoltată de echipele de proiect la nivel național și internațional, alte rezultate importante obținute.

În cadrul ședinței au fost vociferate evaluarea proiectelor și recomandările incluse în avizul experților.

Ca urmare a audierilor publice, s-a decis aprobarea rapoartelor științifice anuale și rezultatelor implementate în cadrul proiectelor din cadrul Programului de stat 2020-2023.

Rapoartele științifice anuale pot fi accesate (versiunea finală):

1. Proiectul  „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”, conducător de proiect Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr.hab. Acces: raport-anual-program-de-stat-stratan-2021-final-dec-2021.pdf [684.53 Kb] (copieri: 440)

2. Proiectul „Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, conducător de proiect Gagauz Olga, dr.hab. Acces: raport-anual-_proiect_2021_gagauzo_14dec.pdf [1.79 Mb] (copieri: 447)

3.  Proiectul „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, conducător de proiect Perciun Rodica, dr. hab. Acces: final-raport-2021-perciun.pdf [1.63 Mb] (copieri: 659)

4.  Proiectul „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, conducător de proiect Colesnicova Tatiana, dr. Acces: raport_ps123colesnicovat.pdf [1.33 Mb] (copieri: 465)

5. Proiectul „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, conducător de proiect Vinogradova N., dr. Acces: raport-anual-final_ps_20.80009.0807.38_vinogradova_ince.pdf [6.15 Mb] (copieri: 495)