Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Vizualizări: 879 / Publicat: 10-06-2022, 11:58 /

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE


Managementul strategic al instituțiilor de microfinanțare în contextul dezvoltării durabile/ Viorica POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 183 p. ISBN 978-9975-3530-1-4. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-1-4


Lucrarea abordează formularea unei viziuni noi privind perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare. Viziunea este bazată pe formularea metodologică a unui set de indicatori de evaluare a managementului strategic și implementarea instrumentelor și modelelor strategice manageriale adecvate, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului dat în Republica Moldova. Arhitectura structurală a lucrării face posibilă identificarea problemelor existente în acest sector, dar și elaborarea soluțiilor necesare rezolvării acestor probleme. Monografia prezintă un interes științifico-practic și poate servi drept sursă de referință pentru reprezentanții instituțiilor de resort, organizațiilor de creditare nebancară, precum și ca material informativ pentru mediul academic, didactic, masteranzi și persoane interesate.


Download: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1593