Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I 2022, nr.45)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I 2022, nr.45)
Vizualizări: 1239 / Publicat: 19-07-2022, 11:42 /
Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” (T-I 2022, nr.45).

În mod tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din primul trimestru al anului 2022.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_45_trim_1_2022.pdf [2.75 Mb] (copieri: 465)


Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru trimestrul I 2022, a însumat 56 266 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând astfel o creștere în termeni reali cu 1,1% față de anul 2021.

Producția industrială în trimestrul I 2022 a înregistrat o creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului 2021. Rezultatul dat se datorează industriei extractive și industriei prelucrătoare, care în perioada dată au înregistrat creșteri cu 22,0% și, respectiv, 4,4% f.p.s.a.p. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat diminuări ale indicelui volumului producției industriale cu -0,6% f.p.s.a.p.

Producția globală agricolă în primele trei luni ale anului 2022 în gospodăriile de toate categoriile  a atins suma de 1805,5 mil. MDL (în prețuri curente), ceea ce a constituit o diminuare cu 2,4% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului 2021. Rezultatul obținut s-a datorat, în cea mai mare parte, sectorului zootehnic, care, constituind circa 99% din volumul total al producției globale, în perioada respectivă a înregistrat o descreștere cu 2,2% f.p.s.a.p.

Investițiile în active imobilizate în primele trei luni ale anului 2022 au atins cifra de 4904,1 mil. MDL, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, a crescut cu 12.6% (în prețuri comparabile). Această creștere, în mare parte, se datorează imobilizărilor corporale, care, constituind 96,8% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada dată, au crescut cu 12,7% f.p.s.a.p. În același timp, și investițiile în imobilizările necorporale au înregistrat creșteri în perioada respectivă cu 10,8% f.p.s.a.p., constituind 3,2% din totalul investițiilor în active imobilizate.

În primul trimestru al anului 2022, volumul mărfurilor transportate pe toate căile de transport a înregistrat 4675,0 mii tone, ceea ce a reprezentat o creștere cu 51,0% față de perioada similară a anului 2021.  Această creștere în mare parte se datorează transportării mărfurilor pe cale feroviară și pe cale rutieră, care în perioada dată au crescut cu 89,1% și, respectiv, 44,5%, f.p.s.a.p. În același timp, volumul mărfurilor transportate pe cale fluvială și pe cale aeriană au înregistrat diminuări cu 43,6% și, respectiv, 11,5%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În anul 2022,  numărul turiștilor și excursioniștilor care au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și a turoperatorilor a crescut comparativ cu trimestrul I 2021 cu 29,6%. Cel mai tare creșterea a fost simțită de turismul receptor, care, comparativ cu trimestrul I 2021, a înregistrat o creștere de peste 10 ori, fiind urmat de turismul intern, care în perioada respectivă a înregistrat o creștere cu 30,4% a numărului de turiști și excursioniști f.p.s.a.p.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației în trimestrul I 2021 față de perioada similară a anului precedent a fost de 19,1%, plasându-se cu mult peste limita superioară a coridorului de variație a țintei de 6,5%, stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Comparativ cu perioada similară a anului precedent ritmul de creștere a inflației crescut cu 18,3 p.p.  În aceeași perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 23,8%, produse nealimentare – 15,4%, servicii – 17,7% f.p.s.a.p.

Ritmul anual de creștere al inflaţiei de bază în trimestrul I 2022 a fost de 12,1% f.p.s.a.p., cu 5,6 p.p. peste nivelul atins în aceeași perioadă a anului precedent. În expresie lunară, ritmul de creștere a inflaţiei de bază a înregistrat următoarele majorări: în lunile ianuarie – 9,0%, februarie – 10,3% şi în martie – 11,7% f.p.s.a.p. 

Evoluția ratelor de schimb ale monedei naționale. În perioada ianuarie – martie 2022 leul s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 3,4% în termeni nominali și s-a apreciat cu 6,3% în termeni reali; față de moneda euro, acesta s-a apreciat cu 3,8% în termeni nominali și cu 14,3% în termeni reali.

Politica monetară

La începutul anului BNM a intervenit activ pentru înăsprirea condițiilor monetare și comprimarea volumului de împrumuturi bancare prin majorarea treptată a ratelor de politică monetară.

În trimestrul I 2022, BNM a majorat în trei etape succesive rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 12,5% de la 6,5% pentru păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. Totodată, s-au majorat și ratele dobânzilor facilităților permanente, astfel rata dobânzii la facilitatea de creditare s-a majorat până la 14,5% de la 8,5% și cea aferentă facilității de depozit până la 10,5% de la 4,5%.

Soldul activelor oficiale de rezervă deși este în scădere, rămâne a fi adecvat cerințelor. La sfârșitul trimestrului I 2022 activele oficiale de rezervă au scăzut cu 275 mil.USD față de perioada similară a anului precedent și au constituit 3432 mil.USD, înregistrând o rată de descreștere de 7,4% față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția masei monetare. Începutul anului 2022 este marcat de comprimarea masei monetare în monedă națională. În trimestrul I 2022 rata de creștere a masei monetare a constituit 4,1% f.p.s.a.p, în descreștere cu 12,6 p.p. față de nivelul indicatorului respectiv la finalul lunii martie a anului precedent. 

Finanţele publice

Pe parcursul trimestrului I 2022, indicatorii sectorului financiar au înregistrat o dinamică moderată, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiari. Veniturile bugetului public național au înregistrat majorări în trimestrul I 2022 cu 20,2% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2021. La majorarea încasărilor bugetului public au contribuit atât veniturile fiscale, cât şi cele nefiscale, dar şi majorarea unor taxe şi impozite. Iar partea de cheltuieli a bugetului public național în I trimestru 2022 s-a realizat în sumă de 21281,6 mil. MDL, fiind în creștere cu 23,1% comparativ cu perioada similara a anului 2021.

Cheltuielile realizate din BPN în anul 2022 au sporit cu ritmuri superioare veniturilor din încasări, susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - circa 16058,7 mil. MDL, ceea ce reprezintă în jur de 75,5% (mai puțin cu 1,2 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Prin urmare, executarea bugetului public național în trei luni ale anului 2022 a rezultat cu un deficit în mărime de 1205,7 mil. MDL, în creștere de 2 ori comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Datoria publică. La finele lunii martie 2022 se observă o creștere modestă a datoriei sectorului public cu 3,45 % f.p.s.a.p. Iar în primele trei luni ale anului 2022, granturile au scăzut până la 94,5 mil. MDL.

Sectorul bancar

În I trimestru al anului 2022, pentru prima dată în ultimii cinci ani avem o micșorare a activului, acest fapt poate fi cauzat de riscurile declanșării războiului din Ucraina. Astfel, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au scăzut în primele trei luni ale anului 2022 cu 0,2%, până la 118270,2 mil. MDL față de sfârșitul anului 2021.

Rezervele de lichiditate ale sectorului bancar depășesc în continuare limitele prudențiale impuse de BNM, pentru a face față unor eventuale evoluții nefavorabile. Volumul creditelor neperformante este în creștere continuă cu 21,6%, f.p.s.a.p., însă ponderea acestora este în descreștere cu 0,2 p.p. față de I trimestru 2021. În acest context, în primele trei luni ale anului 2022, se atestă o descreștere a volumului depozitelor atrase atât în monedă națională, cât şi în valută străină față de sfârșitul anului 2021.

Totalul depozitelor constituite la bănci de către populație și companii a crescut față de anul trecut și a însumat 83 miliarde MDL la 31.03.2022, în creștere cu 6,2% f.p.s.a.p.

Profitabilitatea bancară a crescut de 2 ori f.p.s.a.p. Conform rapoartelor prezentate de BNM, pe parcursul primelor trei luni ale anului 2022, nu au fost înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica Moldova (activează 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei). Însă, o singură B.C. „ENERGBANK” S.A. era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie, aplicat de BNM la data de 11.01.2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat, care a achiziționat și posedă o cotă calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, prin hotărârile Comitetului executiv al BNM a fost prelungită perioada de desemnare a administratorilor temporari până la data de 28.10.2022. Pe parcursul trimestrului I 2022, AS IuteCredit Europe (Estonia) a achiziționat acțiunile de tezaur ale B.C. „ENERGBANK” S.A. în mărime de 49,42%. Ulterior, prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei și în cadrul ofertei publice, a achiziționat acțiunile de la mai mulți acționari ai B.C. „ENERGBANK” S.A. Astfel, compania AS IuteCredit Europe deține 94,58% din capitalul social al băncii.

Sectorul extern

Deficitul contului curent, în trimestrul I 2022, al balanței de plăți a Republicii Moldova, s-a majorat cu 54,2% comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2021 și a constituit 532,37 mil. USD.

În trimestrul I 2022, excedentul comerțului exterior cu servicii a crescut cu 62,8% față de trimestrul I 2021 și a totalizat 159,41 mil. USD. Această creștere a fost determinată de majorarea exporturilor de servicii cu 33,3% comparativ cu 21,2% la importuri.

Contul de capital a înregistrat un deficit de 7,01 mil. USD, care s-a micșorat cu 16,1% față de trimestrul I 2021. Contul financiar al balanței de plăți, în trimestru I 2022, a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 601,53 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2022, a constituit 6115,29 mil. USD, soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2021 cu 8,0%. Raportată la PIB, poziția investiţională internaţională a constituit 43,6% PIB.

Volumul transferurilor băneşti din străinătate în Republica Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în primul trimestru a anului 2022 a constituit 350,80 mil. USD.

Volumul comerţului exterior cu bunuri în trimestrul I anul 2022 a constituit 3100,4 mil. USD, înregistrând o creștere de 38,7% față de trimestrul I a anului 2021.  Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-martie 2022 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 974,8 mil. dolari USD cu 12,6% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2021. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi  în ianuarie-martie 2022 a fost de 52,2%, în creștere cu 8,0 p.p. comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în T1 al anului 2022 a marcat o ușoară descreștere de 0,1% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în primul trimestru al anului 2022, au fost înregistrate 1681 întreprinderi noi.

În primul trimestru al anului curent, numărul întreprinderilor radiate s-a diminuat semnificativ față de perioada similară a anului precedent.  Astfel, din Registrul de stat în trimestrul I al anului 2022 au fost radiate 909 întreprinderi cu -63,5% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Sectorul social

Piaţa forţei de muncă. În trimestrul I al anului 2022, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 854,2 mii pers., în creștere cu 2,4% f.p.s.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 40,1%, ceea ce este cu 0,8 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Populaţia ocupată În trimestrul I al anului 2022 a fost de 828,5 mii pers., mai mult cu 3,8% f.p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 38,9%, fiind peste nivelul din trimestrul I al anului 2021 (37,6%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în trimestrul I al anului  2022 a constituit 25,7 mii pers., micșorându-se f.p.s.a.p. cu 10,1 mii pers. sau cu 28,2%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării În trimestrul I al anului 2022 a fost de 3,0%, mai mică cu 1,3 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) întrimestrul I al anului 2022 a fost de 1276,0 mii pers., în scădere cu 0,8% f.p.s.a.p.  În trimestrul I al anului 2022 grupul NEET a avut o pondere de 19,5% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 26,7% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 30,3% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.

Remunerarea muncii. În trimestrul I al anului 2022 câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost în mărime de 9560,8 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 12,9% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a scăzut cu 5,2% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar salariul mediu lunar întrimestrul I al anului 2022 a fost în mărime de 8190,6 MDL, în creștere cu 9,8% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 10054,2 MDL, mai mult cu 13,7% f.p.s.a.p. Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în: Informații și comunicații (24489,0 MDL - de 2,6 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități financiare și de asigurări (17365,9 MDL - de 1,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie) și Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12989,4 MDL - de 1,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2022 a constituit 671,7 mii pers. (din care 64,2% femei) sau cu 8,7 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 aprilie 2021. Numărul total al beneficiarilor de alocaţii sociale de stat a fost de 73307 pers. (bărbați – 52,3%), cu 4,6 mii mai mult f.p.s.a.p. Mărimea medie a pensiei la 1 aprilie 2022 a fost de 2638,12 MDL (cu 25,7% mai mare la bărbați decât la femei), ceea ce este cu 483,18 MDL sau cu 22,4% mai mult f.p.s.a.p. Mărimea medie a alocaţiei sociale de stat a fost de 1173,43 MDL (cu 9,6% mai mare la bărbați decât la femei), mai mare cu 493,20 MDL sau cu 72,5% f.p.s.a.p.