Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 10056 / Publicat: 27-10-2011, 23:26 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

Ediţia actuală face o analiză cu privire la creşterea economică din prima jumătate a anului 2011.

În data de 26 octombrie 2011, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea  celei de-a doua ediţii a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe în economia Moldovei”. 

La eveniment au participat peste 80 de persoane, printre care reprezentanţi ai misiunilor diplomatice de peste hotare în Republica Moldova (Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurcă, Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Keith Shannon, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale Poloniei, Ungariei, Statelor Unite ale Americii, ş.a.), Dl Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl acad. Gheorghe Duca, Dl Vicepreşedinte al AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Reprezentantul Permanent Adjunct PNUD Moldov, Dna Matilda Dimovska, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, mediul academic, business şi societatea civilă.  

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr a deshis evenimentul, menţionînd că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat creşterea notabilă a Produsului Intern Brut în primul semestru al anului curent, precum şi  majorarea spectaculoasă a exporturilor.

În cuvîntul său de salut, Dl Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei a remarcat importanţa deosebită a publicaţiei, care vine să aducă un plus de informaţie relevantă pentru întreaga comunitate ştiinţifică, în condiţiile aspirării spre o societate bazată pe cunoaştere.

Cel de-al doilea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei” , lansat de IEFS, reflectă că, per ansamblu, economia naţională se află pe o traiectorie ascendentă. În prima jumătate de an creşterea economică a constituit 7.5%. În acelaşi timp, se observă o temperare a ritmurilor de creştere: în al doilea trimestru al anului 2011, economia avansînd cu 6,8%. Evoluţia, de până acum, a economiei naţionale, permite să susţinem că  prognozele prezentate de către IEFS la începutul anului au avut un grad înalt de acurateţe. Estimăm o creştere economică în anul 2011 de peste 7%.

La fel, în publicaţie, sunt prezentaţi principalii factori care au determinat evoluţiile pozitive în primul semestru, precum şi  impedimentele ce limitează procesul creşterii. O noutate o reprezintă includerea boxelor în această ediţie, în care se analizează probleme specifice pentru economia Republicii Moldova, cum ar fi: reglementarea pieţii farmaceutice, eficienţa aplicării instrumentelor de politică monetară sau exportul vinului.

După expunerea succintă a conţinutului MET de către raportorii Dl. Alexandru Stratan, director al IEFS, Dl Marcel Chistruga, dr. şi Dl Alexandru Fală, au urmat un şir de întrebări şi comentarii. În cadrul dezbaterilor a fost reiterată ideea privind actualitatea şi necesitatea materialelor ancorate în MET, precum şi aportul informaţional consistent al publicaţiei, accesibil atât pentru structurile statale cât şi pentru mediul de afaceri din ţară şi peste hotarele ei.

 

Download: aici