Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr.46)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr.46)
Vizualizări: 951 / Publicat: 25-10-2022, 09:08 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr.46)
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr. 46). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_46-trim.-ii-2022.pdf [2.83 Mb] (copieri: 362)
Prezentarea acestei ediții poate fi accesată aici: prezentare-met-46.pdf [9.88 Mb] (copieri: 433)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

În semestrul I al anului 2022 produsul intern brut a atins o valoare de 120 592,8 mil. MDL (în prețuri curente), ceea ce în termeni reali reprezintă același nivel comparativ cu semestrul I al anului 2021.

 

Producția industrială în prima jumătate a anului 2022 înregistrează o ușoară creștere cu 0,9% (serie brută) față de perioada similară a anului 2021. Rezultatele obținute se datorează creșterii în cadrul industriei extractive cu 5,0% f.p.s.a.p. și creșterii în cadrul industriei prelucrătoare cu 2,6% f.p.s.a.p.  Însă, în același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă și aer condiționat a înregistrat o reducere cu 7,3% față de perioada similară a anului precedent.

 

Preţuri şi rate de schimb

Prima jumătate a anului 2022 a fost marcată de accelerarea semnificativă a ratei inflației. Un impact major asupra creșterii prețurilor l-au exercitat factorii de natură externă, amplificați de consecințele economice ale războiului din Ucraina și creșterea prețurilor la energie și materii  prime.  În consecință, au crescut semnificativ prețurile la combustibil, prețurile reglementate și prețurile la produsele alimentare ceea ce a dus la scăderea esențială a puterii de cumpărare a populației.

 

Evoluția ratelor de schimb ale monedei naționale. Cursul de schimb al monedei naționale în prima jumătate a anului 2022 s-a depreciat față de dolarul SUA şi s-a apreciat față de moneda unică europeană. La deprecierea leului a contribuit aprecierea accelerată a dolarului american față de moneda Euro pe piețele internaționale, economia europeană fiind mult mai expusă decât cea a Statelor Unite la efectele negative ale războiului din Ucraina, din motive geografice și, mai ales, din cauza dependenței de aprovizionarea cu energie (gaz, petrol și cărbune) din Rusia.

 

Politica monetară

În prima jumătate a anului 2022 acumularea presiunilor inflaționiste a determinat Banca Națională a Moldovei să înăsprească politica monetară, proces inițiat la finalul anului trecut. Aceste măsuri au fost adoptate cu scopul de a atenua presiunile inflaționiste prin temperarea cererii agregate. Totodată, având în vedere caracterul nemonetar al inflației actuale, aceste măsuri nu s-au soldat cu efecte solide, inflația în RM fiind practic cea mai înaltă printre țările din regiune.  

 

Finanţele publice

Pe parcursul semestrului I 2022, indicatorii sectorului financiar au înregistrat o dinamică moderată, veniturile bugetului public național au înregistrat majorări în semestrul I 2022 - cu 19,4% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2021. La majorarea încasărilor bugetului public au contribuit atât veniturile fiscale, cât şi cele nefiscale, dar şi majorarea unor taxe şi impozite. Partea de cheltuieli a bugetului public național în I semestru 2022 s-a realizat în sumă de 45130,4 mil. MDL, fiind în creștere cu 17,6% comparativ cu perioada similara a anului 2021.

 

Sectorul bancar

În pofida impactului efectelor externe, provocate de criza pandemică și războiul din țara vecină, sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat evoluții pozitive în prima jumătate a anului 2022, rămânând stabil, cu suficiente lichidități și bine capitalizat. Totuși, se înregistrează micșorări la volumul depozitelor persoanelor fizice și al depozitelor persoanelor juridice ca urmare a retragerilor efectuate în prima parte a anului 2022.

 

Sectorul extern

Deficitul contului curent al balanței de plăți, în perioada ianuarie-iunie 2022, a constituit 982,41 mil. USD, fiind în creștere cu 16,1% comparativ cu perioada similară din anul precedent.  Raportat la PIB, contul curent a constituit -15,0%. Contul de capital s-a micșorat cu 37,9% comparativ cu  semestrul I 2021, înregistrând un deficit de 13,16 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 061,37 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 580,43 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 480,94 mil. USD.

 

Deficitul balanței comerciale în ianuarie-iunie 2022 a constituit 2056,6 mil. USD,  fiind cu 6,3% mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2022 a fost de 52,7%, în creștere cu 11,9 p.p. comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

 

Mediul de afaceri

La finele anului 2021, BNS avea la evidență 60,3 mii de întreprinderi raportoare, cu o ușoară creștere de 3,9% f.p.s.a.p.

Spre deosebire de anii precedenți (2019-2020), în perioada analizată (2020-2021) numărul total de salariaţi la întreprinderile din RM, luate la evidenţă de organele statistice, a marcat o ușoară creștere de 1,1% f.p.s.a.p., ca urmare a evoluțiilor pozitive atestate la întreprinderile mari. Totodată, în anul 2021 numărul mediu de salariați din sectorul IMM, s-a micșorat faţă de anul precedent cu 0,6%. În perioada analizată, diminuarea numărului de salariați s-a produs la întreprinderile mijlocii (o scădere de -3,5% f.p.s.a.p.). Întreprinderile mici și micro au marcat o ușoară creștere a numărului de salariați în anul 2021 f.p.s.a.p. (+0,3%, respectiv +1,2%).

 

Sectorul social

 

Piaţa forţei de muncă. În T II din anul 2022, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 900,4 mii pers., în creștere cu 3,0% f.p.s.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 42,3%, ceea ce este cu 1,1 p.p. mai mult f.p.s.a.p.

 

Remunerarea muncii. În Trimestrul II din anul 2022 câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost în mărime de 10376,2 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 14,7% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a scăzut cu 11,3% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum).