Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Vizualizări: 1370 / Publicat: 1-12-2022, 11:46 /

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare


Pe data de 30 noiembrie a avut loc webinarul „Școala secolului 21: educația ecologică pentru sustenabilitate”, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Doamna Iordachi Victoria, dr., conferențiar cercetător, a prezentat raportul „Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare”.


Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) impun ţărilor să ia măsuri în ceea ce priveşte o educaţie de calitate, echitabilă, favorabilă incluziunii (ODD 4) dar şi adaptării la schimbările climatice (ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu şi reducerea impactului activităţii umane asupra acestuia, astfel încât toţi cei care își fac studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă.


Accent pe școală și pe procesul educațional este foarte mare. De ce? Școala este un pol de excelență pentru diseminarea informațiilor iar în cazul oiectivelor economiei circulare – a unor informații care presupun adoptarea unui comportament prietenos mediului și diseminarea bunelor practici, în primul rând acasă care va avea un impact și la nivel local.


O mare influență este exercitată de cadru didactic. Învățătorii sunt cei care vor forma aptitudini ecologice și vor transforma elevii eco-indiferenți în persoane prietenoase mediului ambiant. În procesul educațional învățătorii au o misiune nobilă de a dezvolta un simţ al responsabilității individuale și comunitare în raport cu natura.


Implementarea principiilor economiei circulare în managementul unității de învățământ dar și în procesul educațional poate fi asociat cu conceptul care actualmente ia avânt în lume de școală verde.  Conceptul de "şcoală verde" aste atribuit unei şcoli care creează un mediu sănătos şi care favorizează învăţarea, prin economisirea de resurse, generarea de energie electrică proprie şi folosirea tehnologiilor ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră. "Şcolile verzi" reduc consumul de energie şi apă, de combustibili fosili, colectează separat deşeurile şi protejează mediul ambiant.


Școlile circulare aplică conceptul de economie circulară la nivel de microstructură, prin utilizarea resurselor naturale, reducerea pierderilor şi a costurilor, colectarea separată, prin promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă, inclusiv în cadrul contextelor de învăţare nonformală.


Implementarea principiilor economiei circulare în managementul unității de învățământ dar și în procesul educațional poate fi asociat cu conceptul care actualmente ia avânt în lume de școală verde.  Conceptul de "şcoală verde" aste atribuit unei şcoli care creează un mediu sănătos şi care favorizează învăţarea, prin economisirea de resurse, generarea de energie electrică proprie şi folosirea tehnologiilor ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră. "Şcolile verzi" reduc consumul de energie şi apă, de combustibili fosili, colectează separat deşeurile şi protejează mediul ambiant.


Școlile circulare aplică conceptul de economie circulară la nivel de microstructură, prin utilizarea resurselor naturale, reducerea pierderilor şi a costurilor, colectarea separată, prin promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă, inclusiv în cadrul contextelor de învăţare nonformală.


O bună parte din instituțiile de învățământ nu îndeplinesc standardele ecologice și de eficiență energetică, produc deșeuri și emisii de carbon în cantități mari și rareori folosesc produse prietenoase mediului. Mai mult decât atât, sistemul de învățământ din Republica Moldova nu prevede ore separate de ecologie în programul școlar, așa că ecologia parțial se studiază în cadrul orelor de biologie, de geografie, chimie etc.


Există o nevoie urgentă de investiții în infrastructură școlară pentru a avea spații de învățare unde elevii se vor simți. O instituție de învățământ care să îndeplinească standardele sanitare, termice, de ventilație și de iluminat și, nu în ultimul rând, unde toții elevii să aibă acces la o școală modernă, digitală și verde, în același timp.

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare