Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Vizualizări: 1468 / Publicat: 25-01-2023, 13:42 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr. 47). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_nr.47_trim._iii_2022.pdf [8.04 Mb] (copieri: 693)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada primelor nouă luni ale anului 2022 a însumat o valoare de  197 771  mil. MDL (în prețuri curente de piață), marcând astfel o reducere semnificativă cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului 2021 (în prețuri comparabile).

În primele nouă luni ale anului 2022, producția industrială a înregistrat o reducere cu 2,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Reducerea dată a fost generată de diminuarea cumulativă a producției în cele 3 sectoare ale industrie, și anume industria extractivă în perioada dată s-a diminuat cu 2,0% f.p.s.a.p., industria prelucrătoare s-a redus cu 1,6% f.p.s.a.p. și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a redus cu 6,5% f.p.s.a.p.


Producția globală agricolă în gospodăriile de toate tipurile  în perioada primelor nouă luni ale anului 2022 a însumat 28176,9 mil. MDL (în prețuri curente), înregistrând o diminuare semnificativă de 18,3% (în prețuri comparabile) față de primele nouă luni ale anului 2021. Această scădere a fost provocată de reducerea considerabilă a producției vegetale cu 23,5% și a reducerii producției animaliere cu 5,9%.


Preţuri şi rate de schimb

În primele nouă luni ale anului 2022 rata anuală a inflației a urmat un trend ascendent. Creșterea prețurilor a fost determinată în mare parte de factori de natură externă, amplificați de consecințele economice ale războiului din Ucraina și creșterea prețurilor la energie și materii  prime. În consecință, au crescut semnificativ prețurile de consum din țară, inclusiv la combustibil, prețurile reglementate și prețurile la produsele alimentare ceea ce a dus la erodarea valorii banilor și scăderea esențială a puterii de cumpărare a populației. Rata medie anuală a inflației în trimestrul III, 2022 f.p.s.a.p. a constituit – 37,3%., plasându-se cu mult peste limita superioară a coridorului de variație a țintei de 6,5%, stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu.


Evoluția ratelor de schimb ale monedei naționale. În primele nouă luni ale anului 2022, cursul mediu nominal de schimb față de principalele valute de referință a fost de 18,8 MDL/USD şi 20,0 MDL/EUR, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 5,8% faţă de dolarul SUA și apreciindu-se cu 5,8% față de  moneda unică europeană.


Politica monetară

În trimestrul III, 2022, pentru păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, BNM  a majorat rata dobânzii de politică monetară în luna august, cu 3 p.p. -  de la 18,5% la nivelul de 21,5%.   Totodată, s-au majorat și ratele dobânzilor facilităților permanente, astfel rata dobânzii la facilitatea de creditare a fost majorată până la 23,5% și cea aferentă facilității de depozit până la 19,5%. Rata rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în MDL și valute neconvertibile au crescut de la 32% la 34% în luna iulie, la 37% în luna august și la 40% în luna septembrie. 


Finanţele publice

Pe parcursul a nouă luni ale anului 2022, indicatorii sectorului financiar au înregistrat o dinamică moderată, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiari.


Veniturile bugetului public național au înregistrat majorări în trimestru III, 2022 - cu 21,3% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2021. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit atât veniturile fiscale cât şi cele nefiscale, dar şi majorarea unor taxe şi impozite.


Partea de cheltuieli din bugetului public național în trimestru III, 2022 s-a realizat în sumă de 67485,3 mil. MDL, fiind în creștere cu 19,4% comparativ cu perioada similara a anului 2021. Prin urmare, executarea bugetului public național în nouă luni ale anului 2022 a rezultat cu un deficit în mărime de 1916,8 mil. MDL - în descreștere cu 39,4% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cât privește datoria publică, la finele lunii septembrie 2022, se atestă o majorare a ponderii datoriei sectorului public în PIB (32,1%), cu 0,5 p.p. f.p.s.a.p. sau cu 1,7 p.p. mai puțin față de finele anului 2021. Granturi primite au crescut de 7 ori sau cu 2028,0 mil. MDL, f.p.s.a.p.


Sectorul bancar

Sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat evoluții pozitive în primele nouă luni ale anului 2022, rămânând stabil, cu suficiente lichidități și bine capitalizat. Totuși, se înregistrează micșorări la volumul depozitelor persoanelor fizice și al depozitelor persoanelor juridice ca urmare a retragerilor efectuate în prima parte a anului 2022. Astfel, a fost înregistrată majorarea în valoarea absolută a creditelor expirate și a celor neperformante și, ca rezultat, o înrăutățire ușoară a indicatorilor calității portofoliului de credite comparativ cu finele anului precedent. De asemenea, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în primele nouă luni ale anului 2022 cu 9%, până la 124995,3 mil. MDL față de sfârșitul anului 2021.


Sectorul extern

Deficitul contului  curent al balanței de plăți, în perioada ianuarie-septembrie 2022 a constituit 1617,57 mil. USD, astfel, înregistrând o creștere cu 24,61%, comparativ cu  perioada similară a anului precedent.  Raportat la PIB, contul curent a constituit 15,3%. Contul de capital în trimestrul III 2022, a înregistrat încasări în valoare de 11,17 mil. USD, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Contul financiar al balanței de plăți, în trimestrul III 2022, a înregistrat o consolidare substanțială a activelor de rezervă.


Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit circa 5686,98 mil. USD, soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 9,0%. Volumul transferurilor băneşti din străinătate în trimestrul III din 2022,prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, a constituit 510,59 mil. USD, fiind în creștere cu 16,2%.


Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, a fost de 48,7%, fiind în creștere cu 7,2 p.p. comparativ cu perioada similară din anul 2021.


Mediul de afaceri

Numărul de întreprinderi înregistrate în trimestrul II al anului 2022 a marcat o ușoară descreștere de 9,7% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de Stat în trimestrul al II-lea al anului 2022, au fost înregistrate 1563 întreprinderi noi.

În al doilea trimestru l anului curent, numărul întreprinderilor radiate s-a diminuat ușor față de perioada similară a anului precedent.  Astfel, din Registrul de Stat în trimestrul II 2022 au fost radiate 1363 de întreprinderi, cu 0,7% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.


Sectorul social

Piaţa forţei de muncă. În trimestrul III din anul 2022, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 901,8 mii pers., în descreștere cu 0,7% f.p.s.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 42,3%, ceea ce este cu 0,5 p.p. mai puțin f.p.s.a.p.


Remunerarea muncii. În trimestrul III din anul 2022, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară  a fost în mărime de 10648,1 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 16,0% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a scăzut cu 13,4% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar salariul mediu lunar în trimestrul III din anul 2022 a fost în mărime de 8579,4 MDL - în creștere cu 12,0% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 11369,7 MDL, mai mult cu 17,1% f.p.s.a.p.


Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 octombrie 2022 a constituit 675,9 mii pers. (din care 64,0% femei) sau cu 3,6 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 octombrie 2021. Numărul de pensionari după limita de vârstă a fost de 526,6 mii persoane (dintre care 68,6% femei) sau cu 4,5 mii mai puțin f.p.s.a.p. Mărimea medie a pensiei la 1 octombrie 2022 a fost de 3146,74 MDL (cu 19,6% mai mare la bărbați decât la femei), cu 876,85 MDL sau  27,9% mai mult f.p.s.a.p.