AVIZ!
Vizualizări: 1007 / Publicat: 1-03-2023, 11:28 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

 

PRIVIND EXAMINAREA ÎN CADRUL SECŢIEI

 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” STRATEGII INVESTIȚIONALE DE MODERNIZARE A SECTORULUI VITIVINICOL”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – IAȚIȘIN Tatiana 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

7 martie  2023 ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45