Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Evaluarea Actului Micului Business pentru Europa în Republica Moldova

Evaluarea Actului Micului Business pentru Europa în Republica Moldova
Vizualizări: 1407 / Publicat: 7-03-2023, 01:24 /

La data de 1 martie 2023 a  avut loc Sesiunea de reconciliere publică-privată cu privire la evaluarea Actului Micului Business pentru Europa (Small Business Act for Europe, SBA), organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. La evenimentul s-au prezentat concluziile inițiale ale evaluării SBA. Scopul evaluării este perfecționarea procesului de elaborare a politicilor IMM în țările Parteneriatului Estic și ameliorarea capacității factorilor de decizie.

Cercetătorii științifici din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice (Vinogradova N., dr., conf.cercet., Novac A., dr., conf.cercet., Maier L.) au participat la evaluare a SBA pentru țările Parteneriatului Estic, fiind implicați în evaluarea Pilonilor ”Capitalul uman antreprenorial” și ”Inovațiile” ale chestionarului ”OECD Small Business Act for Europe Assessment Questionnaire (SBA Assessment) 2022-23”, datele căruia vor fi utilizate la calcularea Indicelui politicilor IMM-urilor 2024 (SME Policy Index 2024). La evenimentul de reconsiliere au fost, de asemenea, prezentate unele rezultate ale chestionării antreprenorilor, obținute în cadrul Proiectului științific aplicativ (Program de Stat) 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” în a.2022 (conducător de proiect – dr. N.Vinogradova). În special, au fost reflectate problemele întreprinderilor, legate de nivelul redus de digitalizare; cooperarea slab dezvoltată a întreprinderilor cu diverse instituții în scopul elaborării/implementării inovațiilor; problemele educației antreprenoriale și obstacolele în implicarea tinerilor în activitățile antreprenoriale.

Rezultatele înregistrate urmare a evaluării vor permite compararea politicii de dezvoltare a IMM-urilor între țările partenere și cu membrii UE, eficientizarea  procesului de elaborare a politicilor IMM, precum și îmbunătățirea instituțională.