Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor, la cea de-a 75-a aniversare

Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor, la cea de-a 75-a aniversare
Vizualizări: 1495 / Publicat: 12-04-2023, 00:02 /

Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor, la cea de-a 75-a aniversare

 

 

   Doctor habilitat în științe economice, profesor Tudor Bajura este un savant recunoscut în plan național, un specialist profesional de înalt nivel în domeniul economiei agrare.

   Născut la data de 12 aprilie 1948 într-o familie de țărani din satul Velicaia Cosnița, raionul Iampoli, regiunea Viniţa, Ucraina, Dl Bajura a absolvit cu diplomă ”roşie” facultatea de mecanizare a agriculturii din cadrul Institutului Agricol (predecesor al Universității Agrare de Stat din Moldova) din Chişinău în anul 1971.

   A activat timp de un an în colhozul „Drujba”, s. Budei, r-l Vulcăneşti în funcția de inginer pe problemele securităţii muncii. A urmat apoi serviciul în Armata Sovietică. Ulterior a ocupat postul de inginerul–şef în colhozul „Dimitrov” (s. Cairaclia), postul de inginerul-şef la asociaţiile agricole raionale „Colhozjivprom” şi Asociaţia de mecanizare în r-l Vulcăneşti.

   În anul 1977 a început studiile de doctorat în cadrul Facultăţii de economie a Institutului agricol din Chişinău. La finalizarea doctoranturii în anul 1979 a exercitat funcţia de conducător al secţiei Asociaţiei Republicane „Moldagrohimie”, iar în anul 1980 a fost numit în calitate de director al Colegiului agricol din s. Svetlîi (r-l Taraclia).

   În anul 1984 Dl Bajura se întoarce în activitatea ştiinţifică, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru economia Complexului Agroindustrial. În anul 1997 fiind deja în funcția de Director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Economia Complexului Agroindustrial.

   În anul 1987 a susținut cu succes teza de doctor în economie, iar în 1995 – teza de doctor habilitat.

   Ulterior, a deținut funcțiile de şef al catedrei de Management al Institutului de Management şi Dezvoltare Rurală (1999-2002), director al Institutului de Economie şi Perfecţionare în domeniul Agroalimentar (2002-2006), Vice-director al Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare (2006 – 2007), Şeful Secţiei de Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală, INCE (2007 – 2010), Vice-director cu activitate ştiinţifică al INCE (2010 –2017), 2017 până în prezent - Consultant ştiinţific, INCE.

  Activînd în cadrul Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, precum şi în cadrul Institului Național de Cercetări Economice, a participat le elaborarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere Sărăciei (2004), Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova pentru perioada anilor 2008-2020,  și alte documente de ordin strategic naţional.

   Este autor a circa 300 de publicații științifice, inclusiv 55 de monografii.

   Deținător al distincțiilor: 60 de ani de la fondarea primelor instituții academice din Republica Moldova”; ”Dimitrie Cantemir” AȘM; „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”.

 

FELICITĂRI

   Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor la cea de-a 75-a aniversare

    La 12 aprilie 2023 își marchează cea dea 75-a aniversare ilustrul savant, profesor, doctor habilitat, Tudor Bajura.

   Cu această ocazie, Vă adresez, stimate Domnule Profesor, cele mai sincere felicitări cu prilejul celor trei sferturi de secol ce s-au scurs frumos pentru Dvs., având speranța și dorința că vor urma încă mulți ani de activitate prodigioasă, apreciind înalt contribuția adusă cercetărilor în domeniul economiei agroalimentare din Republica Moldova.

   Îmi exprim un sentiment profund de recunoștință pentru dedicația profesorului Tudor Bajura în elaborarea cercetărilor științifice, dar și în creșterea și educarea  unei generații frumoase de tineri în țară. Contribuția adusă de Domnia sa în elaborarea tarifelor de costuri pentru sectorul agrar, precum și a normativelor veniturilor nete are un caracter nu doar economic, dar și puternic social, focusat pe oferirea bazei științifice pentru fermieri, antreprenori, asistenți sociali și alte categorii ale populației Republicii Moldova.

   Activitatea de cercetare și management al cercetării rămâne inseparabilă de cea didactică, profesorul Bajura implicându-se și aici plenar nu doar în ținerea cursurilor, dar și în activitatea școlilor doctorale.

   Angajamentul ferm față de calitate, perseverență și  responsabilitate a avut o influență puternică asupra identității tuturor instituțiilor în care a activat, dar și asupra Institutului Național de Cercetări Economice, în particular. Este cu siguranță una din persoanele care a pus bazele succesului continuu al Institutului, susținând cooperarea strânsă între colegi, precum și orientarea vizibilă spre consolidare a unor relații cu alți parteneri externi.

   Stimate Dle Profesor, Vă doresc sănătate, dorință de muncă, inspirație creativă și atingerea unor noi realizări în domeniul științific!

  Cu mult respect,

  Alexandru Stratan, Rector ASEM, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

 

  Stimate Domnule profesor Tudor BAJURA!

   Cu prilejul acestui onorabil jubileu de 75 de ani, Vă aduc sincere felicitări și Vă doresc multă sănătate, bunăstare, energie și perseverență în activitatea profesională. Vă exprim recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în activitatea de cercetare în domeniul economiei agrare și dezvoltării rurale, lucrări aplicative valoroase și aportul substanțial în pregătirea cadrelor științifice.

   Să aveți parte de spor în toate, susținere din partea colegilor, încercări inedite și rezultate remarcabile. Fie ca experiența, înțelepciunea și curajul dobândit în acești ani, să fie garanția unei vieți liniștite și nobile cu multe bucurii și împliniri alături de familie și prieteni. Să Vă bucurați încă zeci de ani prosperi și fericiți alături de cei dragi!

Cu înalte considerațiuni,

Olga GAGAUZ, dr. hab, conf.cerc., director INCE

 

Mult stimate Domnule profesor Bajura Tudor!

Membrii Secției Economie Agroalimentară și Dezvoltare Rurală a Institutului Național de Cercetări Economice, Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 75 ani, 7 decenii și încă 5 ani – ce combinație frumoasă de cifre. Vă dorim domnule profesor Bajura Tudor,  putere necesară pentru realizarea numeroaselor idei şi planuri științifice,  forțe noi și energie creatoare, aprecieri la justa valoare și împliniri atât în activitatea profesională, cât și în familie. Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor agricole pe plan național și internațional.

La mulţi ani, domnule Profesor!

Cu deosebită plăcere,

Membrii secției Economie agrolaimentară și dezvoltare rurală, INCE: Eugenia Lucașenco, Alexandru Ceban, Tatiana Iațișin, Svetlana Gandacova, Viorel Turețchi, Gheorge Baltag, Andrei Romanicuc

 

Dragul nostru conducător! 

Echipa noastră prietenoasă de foști post doctoranzi  vă transmite sincere felicitări cu ziua de naștere! Sunteți o sursă inepuizabilă de energie și optimism! Și vă încărcați lucrătorii, doctoranzii cu energie pozitivă mereu! Vă dorim prosperitate și succes în munca dvs., rămâneți mereu așa cum sunteți, amabil, respectuos, o persoană corectă și nobilă!  Alături de un bun conducător și un lider profesionist, întotdeauna e uimitor și plăcut să muncești. Vă dorim ca ziua de naștere să fie o ocazie pentru realizarea a ceva nou și uimitor. Fie ca această zi să vă ofere un sentiment de importanță celorlalți și o ocazie pentru cei dragi de a spune cât de dragi și de importanți sunteți pentru ei. Lăsați-o să fie o șansă recunoscătoare pentru dvs. să le răspundeți cu căldură și atenție. La mulți ani!

Natalia Mocanu, dr. hab., conf. univ., Dragoș Cimpoieș, dr. hab., Albu Svetlana, dr. hab.

 

  “Un om înţelept va face mai multe oportunităţi decât găseşte”, spunea Francis Bacon.

Distinse Domnule Profesor Tudor Bajura, ajuns la frumosul jubileu de diamant de 75 de ani- vârsta ințelepciunii, îmi permiteți să Vă urez în calitate de ex- doctorandă, să aveți alături doar oameni buni la suflet, care să Vă inunde cu afecțiune și emoții plăcute! Să aveți parte de mult spor în toate și să vă bucurați încă zeci de ani alături de ei. Să culegeți roade bogate în urma activităților desfășurate și să rămâneți neschimbat!

Cu recunostință și gânduri frumoase,

Lilia Ghițiu, dr., conf. cercet.

 

Mult Stimate Domnule Profesor Fiodor Bajura!

Cu ocazia aniversării jubileului de 75 de ani Vă adresez din toată inima cele mai sincere şi frumoase felicitări însoţite de o admiraţie profundă faţă de calităţile intelectuale, profesionale şi morale pe care le demonstraţi. Vă urez multă sănătate, bucurie, fericire, prosperitate şi frumoase împliniri în tot ce faceţi.

Să fiţi mereu aşa cum vă cunoaştem plin de energie, putere şi un exemplu pentru noi.

Fie ca toată munca și efortul Dvs. să fie răsplătit înzecit, iar toți oamenii frumoși să se adune pe lângă Dvs.

LA MULŢI ANI!!!

Cu mult respect Zubco Efim, dr., Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei