Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T IV, 2022, nr.48)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T IV, 2022, nr.48)
Vizualizări: 1546 / Publicat: 27-04-2023, 09:17 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T IV, 2022, nr.48)

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T IV, 2022, nr. 48). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_48_es_web.pdf [10.78 Mb] (copieri: 623)


Prezentarea acestei ediții poate fi urmărită pe site-ul privesc.eu.

 

REZUMATUL EDIŢIEI

 

Producția


Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor preliminare pentru anul 2022, a însumat valoarea 272 555,9 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o descreștere în termeni reali cu 5,9% față de anul 2021.

 

În anul 2022, producția industrială a înregistrat o reducere cu 5,1% (serie brută) comparativ cu anul 2021. Rezultatul înregistrat este o urmare a descreșterii producției în industria extractivă cu 4,9% f.p.s.a.p., a producției în industria prelucrătoare cu 4,5% f.p.s.a.p. și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 8,4% f.p.s.a.p.

 

Producția agricolă globală în Republica Moldova pentru anul  2022 s-a diminuat semnificativ cu 29,8 % (în prețuri comparabile) comparativ cu anul 2021. Rezultatul dat se datorează reducerii considerabile a  producției vegetale cu 36,8% f.p.s.a.p. și a diminuării producției animaliere cu 2,6% f.p.s.a.p.

 

Pentru anul 2022, investițiile în activele imobilizate au atins o valoare de 31185,9 mil.MDL, ce prezintă o valoare inferioară comparativ cu anul 2021 cu 11,6%. Rezultatul negativ se datorează reducerii investițiilor în imobilizările corporale, care deținând o cotă de 97,3% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada dată, s-au redus cu 12,0%. În același timp, investițiile în activele necorporale au crescut cu 7,0% față de anul precedent și astfel au atins o cotă de 2,7% în totalul activelor imobilizate.

 

Preţuri şi rate de schimb

În anul 2022, inflația a înregistrat un nivel extrem de ridicat, depășind semnificativ limitele  coridorului de variație a țintei stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu și a constituit 30,2%. În aceeași perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 31,8%, produse nealimentare – 11,9%, servicii – 44% f.p.s.a.p.

 

Ritmul anual de creștere al inflaţiei de bază în perioada ianuarie – decembrie 2022 a fost de 16,7% f.p.s.a.p., avansând faţă de nivelul atins pentru aceeași perioadă a anului 2021 cu 12,5p.p.

 

În perioada ianuarie – decembrie, 2021 evoluția ratelor de schimb ale monedei naționale au fost marcate de oscilații opuse.  Pe parcursul anului, față de anul precedent, leul s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 6,8%; față de moneda euro, acesta s-a apreciat cu 4,8%, în condițiile în care valoarea monedei americane a crescut în raport cu euro.

 

Politica monetară

În primul semestru al anului 2022, BNM a adoptat o politică monetară restrictivă prin majorarea treptată a ratei dobânzii de politică monetară, în scopul de a reduce creșterea prețurilor și de a încuraja economisirea în detrimentul împrumuturilor. Ulterior, în ultimul trimestru al anului 2022, BNM a luat decizia de a reduce rata dobânzii de politică monetară în contextul unei scăderi a anticipațiilor inflaționiste, pentru a sprijini creșterea economică și de a încuraja investițiile și împrumuturile.

 

Finanţele publice

În anul 2022, sectorul financiar a prezentat o dinamică moderată, ceea ce se poate observa și în majoritatea indicatorilor economico-financiari. Veniturile bugetului public național au înregistrat majorări în anul 2022, cu 18,3% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2021. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit atât veniturile fiscale cât şi cele nefiscale, dar şi majorarea unor taxe şi impozite. Partea de cheltuieli a bugetului public național în anul 2022 s-a realizat în sumă de 100374 mil. MDL, fiind în creștere cu 22,4% comparativ cu perioada similara a anului 2021. Prin urmare, executarea bugetului public național în anul 2022 a rezultat cu un deficit în mărime de 8868,6 mil. MDL, în creștere cu 5817,2 mil.MDL comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cât privește datoria publică, la finele lunii decembrie 2022, se atestă o majorare a ponderii datoriei sectorului public în PIB (36,1%) cu 2,3 p.p. mai puțin față de finele anului 2021. Granturi primite au constituit 4539,4 mil.MDL, în creștere de 2 ori sau cu 2092,0 mil.MDL, față de finele anului 2021. 

 

Sectorul bancar 

În pofida efectelor negative ale războiului din Ucraina, conjunctura economică și politică complicată, sectorul bancar a înregistrat progrese în anul 2022, fiind menținut într-o stare stabilă cu suficiente resurse financiare și o capitalizare corespunzătoare. Sistemul înregistrează o creștere a portofoliului de credite cu 9,3% în decembrie 2022, f.p.s.a.p. Respectiv, volumul creditelor noi acordate la finele lunii decembrie 2022 a crescut cu 9% mai mult f.p.s.a.p. Ratele medii a depozitelor și creditelor noi acordate în monedă națională și valută au crescut în decembrie 2022. Astfel, a avut loc menținerea dinamicii în jurul nivelului de 14% a creditelor acordate, iar rata depozitelor în monedă națională în jur de 13%. Astfel, persoanele fizice în anul 2022 au contractat credite noi în volum de 23,2 miliarde MDL sau cu 1,7% mai mult față de anul 2021. Totuși, se înregistrează micșorări la volumul depozitelor în valută străină și majorări în valoarea absolută a creditelor expirate și a celor neperformante, ca rezultat, are loc o înrăutățire ușoară a indicatorilor calității portofoliului de credite comparativ cu finele anului precedent.

 

Sectorul extern

Deficitul contului  curent al balanței de plăți, în perioada anului 2022, a înregistrat o creștere considerabilă cu 33,9%, astfel constituind 2275,2 mil. USD, comparativ cu  perioada similară din anul precedent.  Raportat la PIB, contul curent a constituit 15,8%. Contul de capital s-a soldat cu intrări de capital în valoare de 20,2 mil. USD, în timp ce în anul 2021 s-au înregistrat ieșiri nete de 51 mil. USD. Contul financiar, s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2357,17 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 1683,37 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 673,80 mil. USD.

 

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2022, a constituit 6041,22
mil. USD, fiind cu 15,9% mai puțin față de sfârşitul anului 2021. Poziția investiţională internaţională raportată la PIB a constituit  41,9%.

 

Deficitul balanței comerciale în anul 2022 a crescut cu 21,1%, față de anul 2021, de la  -4032,2 mil. USD la -4884 mil. USD. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, a fost de 48,7%, în creștere cu 7,2 p.p. comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

 

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în anul 2022 a marcat o descreștere de 6,4% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în anul 2022, au fost înregistrate 6396 întreprinderi noi.

 

Spre deosebire de anii precedenți, potrivit datelor ASP, în anul 2022 numărul întreprinderilor radiate a marcat o descreștere semnificativă. Astfel, în anul 2022, numărul întreprinderilor radiate a constituit 4892 de unităţi sau cu 25,9% în descreștere față de anul 2021.

 

Sectorul social

Piaţa forţei de muncă. În anul 2022, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 890,0 mii pers., în creștere cu 2,1% f.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 41,8%, ceea ce este cu 0,7 p.p. mai mult f.a.p. Populaţia ocupată în anul 2022 a fost de 862,3 mii pers., mai mult cu 2,2% f.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 40,5%, fiind în creștere în comparație cu anul 2021 (39,8%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în anul 2022 a constituit 27,7 mii pers., micșorându-se f.a.p. cu 0,5 mii persoane sau cu 1,8%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării în anul 2022 a fost de 3,1%, fiind aproape la nivelul anului 2021. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în anul 2022 a fost de 1240,1 mii persoane, în scădere cu 0,7% f.a.p. În anul 2022 grupul NEET a avut o pondere de 17,2% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 26,2% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 29,7% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.

 

Prognoza preliminară pentru anul 2023

Criza economică va continua să afecteze economia mondială, inclusiv a Republicii Moldova și chiar dacă prețul la gaz și energia electrică nu va crește, actualul preț va fi în continuare o provocare atât pentru consumatori cât și pentru Guvern. În 2023 vor avea loc alegerile locale și aceasta va avea o influența negativă asupra parcursului economic, dar și a implementărilor reformelor economice din cauza populismului politic caracteristic acestor perioade. Creșterea economică de 3,5% prognozată pentru 2023 nu este nici chiar o recuperare a recesiunii din 2022 și este in mare parte bazată pe o creștere a sectorului agricol în speranța unui an meteorologic mai favorabil.