AVIZ SSP
Vizualizări: 1650 / Publicat: 5-05-2023, 08:59 /

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf.cerc. ROJCO Anatolii


 ședința va avea loc la

18 mai 2023 ora 11:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45