Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011
Vizualizări: 9876 / Publicat: 28-12-2011, 13:41 /
 

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011


La data de 22 decembrie, curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011, rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a secţiilor institutului întocmite în anul curent, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Al-ru, dr. hab.


Au fost prezentate următoarele rezultate ale proiectelor ştiinţifice de către conducătorii acestora:

1.

Elaborarea tarifelor actualizate de costuri şi altor normative economice pentru sectorul agroalimentar

Tudor Bajura

Dr. hab., prof.univ.

2.

Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova

Moroz Victor

Dr., conf.cerc.

3.

Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice

Aculai Elena, dr., conf. cercet.

4.

Elaborarea bazelor conceptual-metodologice ale unei noi paradigme de creştere economică calitativă şi durabilă

Macari Vadim, dr., conf. cercet.

5.

Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării RM în UE

Manole T-na

dr.hab., prof. univ.

6.

Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE

Rotaru Lilia

Dr., conf.cerc.

7.

Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea nivelelor de sărăcie şi excluziune socială în contextul cerinţelor UE

Rojco Anatol

Dr., conf.cerc.

8.

Modernizarea sistemului statistic din Republica Moldova în contextul ajustării la standardele UE

Ţurcanu Aurelia

Dr. conf.univ.

9.

Determinarea metodelor şi modelelor de măsurare multi-dimensională a impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile economice şi sociale

Savelieva Galina,

Dr.

10.

Prognoza şi analiza indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova

Chistruga Marcel

dr.

11.

Cercetarea stării şi elaborarea mecanismului de schimb interstatal al realizărilor în ştiinţă şi tehnică în domeniul protecţiei mediului înconjurător, economiei resurselor energetice, bio şi nano tehnologii între Ucraina şi Moldova

Poisic Mihail

dr., conf.cerc.

12.

Diagnosticarea potenţialului competitiv al economiei naţionale. Abordare multifactorială

Alexandru Fală

 

S-a enunţat că în 2011 activitatea de cercetare ştiinţifică a IEFS s-a realizat în cadrul a 10 proiecte instituţionale (din care 3 proiecte fundamentale şi 7 aplicative), 1 proiect comun cu Ucraina şi 1 proiect pentru tineri.

Rezultatele cercetătorilor din 2011 au fost expuse în 264 publicaţii, inclusiv 5 monografii, 1 ghid practic, 57 lucrări ştiinţifice în ediţii internaţionale recenzate (2 contribuţie la monografii; 23 articole în reviste ştiinţifice recenzate de peste hotare şi 32 în culegeri de materiale ale conferinţelor de peste hotare), 69 articole în reviste naţionale recenzate categoria b şi c, 107 de articole ştiinţifice în culegeri ştiinţifice naţionale şi culegeri de lucrări a conferinţelor organizate în RM. A fost înaintată 1 cerere de brevet.

La 1 decembrie 2011 în institut activau 61 cercetători ştiinţifici, din care 6 cu titlul ştiinţific de doctor habilitat şi 19 de doctor în ştiinţe, 21 din cercetători ştiinţifici ai institutului au vârsta sub 35 ani.

În baza audierii publice la consiliul ştiinţific, a informaţiei prezentate de directorul institutului de economie, finanţe şi statistică, dl Stratan Al-dru, dr. hab. şi avizul experţilor consiliul ştiinţific a fost aprobată activitatea ştiinţifică, inovaţională, organizatorică şi financiară a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în anul 2011.


Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011