Aviz
Vizualizări: 5481 / Publicat: 14-03-2012, 09:07 /
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ
INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul
„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea
bancară),
elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe
şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul

„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea bancară),

elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe


şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45