ANUNT
Vizualizări: 7630 / Publicat: 11-09-2012, 14:04 /La 28 septembrie 2012, orele 1500, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat
D16.08.00.05-05* din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, pe
adresa: MD-2064, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, etajul 3, biroul 303, va avea
loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la specialitatea 08.00.05 –
Economie şi management (în activitatea bancară), elaborată de doctorandul Gîrlea
Mihail cu tema: Perfecţionarea gestiunii relaţiilor de credit a băncii comerciale
cu clienţii în scopul reducerii riscurilor bancare.
Conducător ştiinţific – Iliadi Gheorghe, dr. hab, prof. cercet.