Aviz
Vizualizări: 4934 / Publicat: 22-01-2013, 11:24 /

INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor habilitat

cu titlul

„Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial economic (integrarea aspectelor funcţional şi informatic)”,

 

la specialitatea 01.05.05 – Sisteme informaţionale

 

elaborată de dl LEAHU Tudor, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. PERJU Veaceslav

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 31 ianuarie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.303, str. Ion Creangă, 45