AVIZ
Vizualizări: 4392 / Publicat: 5-02-2013, 15:22 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  va fi examinată

a teza de doctor habilitat

cu titlul

Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в Республике Молдова”,

(„Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova”)

la specialitatea

 

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dna BUZU Olga, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 15 februarie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45