Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020

Prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020
Vizualizări: 6146 / Publicat: 13-02-2013, 16:01 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764106_principala.jpg[/thumb]


 

La data de 13 februarie 2013, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020.


La eveniment a fost prezentă conducerea AŞM în persoana Dlui Academician Gheorghe Duca, Preşedintele Consiliului Raional Hâceşti, Dl Grigore Cobzac, reprezentanţi ai mediului academic, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi administraţiilor publice locale din Hînceşti, Orhei, Făleşti şi Anenii Noi, precum şi mass-media.

 

Conferinţa de presă a fost deschisă de către Dl Gheorghe Duca, care în discursul său a menţionat că evenimentul respectiv, reprezintă un moment extrem de important care încă o dată justifică cooperarea dintre Administraţiile Publice Locale şi Instituţiile de cercetare din Republica Moldova. Acordul are drept obiectiv de bază dezvoltarea cooperării profesionale, prin oferirea de asistenţă, optimizarea eficienţei utilizării mijloacelor publice şi administrării patrimoniului public. Acesta se remarcă prin faptul că va permite crearea unei baze ştiinţifice pentru factorii de decizie locali, precum şi va contribui la creșterea calității relevanţei sferei educaționale. Realizarea acordului respectiv urmează a se desfăşura în baza a trei direcţii principale. Prima direcţie ţine de realizarea unui proiect important şi necesar ce vizează elaborarea şi editarea Enciclopediei raionului Hânceşti.  Cea de-a doua direcţie se referă la elaborarea unui plan de investigaţii arheologice pentru perioada anilor 2013-2020. Direcţia a treia, a fost deja finalizată, materializându-se prin elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hânceşti, care a fost realizată de experţii din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.

 

Un cuvânt de salut a avut şi Dl Grigore Cobzac, Preşedintele Consiliului Raional Hâceşti, care a evidenţiat latura pozitivă a colaborării dintre AŞM şi Consiliului Raional Hâceşti în scopul soluţionării a cel puţin unora dintre problemele existente la moment, care sunt: economia slab dezvoltată, situaţia demografică precară, problemele sociale, îmbătrânirea populaţiei, lipsa motivaţiei administraţiilor publice locale de a dezvolta economia din teritoriul raionului Hânceşti. Dl Cobzac a reiterat necesitatea unei abordări sistemice, a planificării şi a unor viziuni noi, menţionând capabilitatea raionului de a accesa mai multe surse de finanţare. Un aspect important îl reprezintă implementarea Strategiei, care va necesita lucru asiduu din partea organelor de resort raionale. Referindu-se la perspectivele de dezvoltare a raionului Hânceşti, Preşedintele Consiliului Raional a menţionat necesitatea revigorării ramurilor de vinificaţie, sportului şi turismului, posibilitatea producerii uleiurilor eterice, accesarea fondurilor europene în agricultură.

 

Repere ale Strategiei propriu-zise au fost prezentate de către Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Director al IEFS care a specificat efortul depus atât de echipa de experţi din cadrul IEFS, precum şi reprezentanţii APL din raionul Hânceşti. În scopul elaborării Strategiei respective a fost luată în calcul experienţa ţărilor UE, fapt materializat prin o nouă abordare de planificare strategică de tip bottom-up, cu implicarea tuturor membrilor comunităţii. Strategia, în sine, urmăreşte dezvoltarea locală integrată ce se bazează pe 3 piloni: economic, social şi gestionarea echilibrată a resurselor. Domeniul de cuprindere a Strategiei raionului Hânceşti se axează pe auditul socio-economic al raionului, Strategia de dezvoltare socio-economică, monitorizarea şi evaluarea planificării strategice, riscurile şi supoziţiile în implementarea strategiei, matricea planului de acţiuni 2013-2020.

 

Dl Stratan a adus mulţumiri echipei de experţi din cadrul IEFS implicaţi în elaborarea Strategiei, precum şi conducerii raionului Hânceşti pentru efortul depus, manifestând speranţa că Strategia respectivă va răspunde necesităţilor raionului.

 

Conferinţa de presă a fost încheiată printr-o rundă de întrebări şi răspunsuri, iar Dl Gheorghe Duca a declarat că AŞM este disponibilă să încheie acorduri de cooperare cu orice raion interesat în elaborarea unei Strategii de dezvoltare.


 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764054_p2.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764092_p5.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764022_p7.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764044_p8.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764079_p11.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764029_p12.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764057_p17.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764083_p21.jpg[/thumb]