A V I Z
Vizualizări: 4637 / Publicat: 11-03-2013, 14:17 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

„Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii”

la specialitatea

08.00.01 – Economie politică. Doctrine economice

 

elaborată de dna GOROBIEVSCHI Svetlana, dr., conf.univ.

Consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 22 martie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir. 209, str. Ion Creangă, 45