Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat cea dea opta ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat cea dea opta ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 5765 / Publicat: 26-04-2013, 11:32 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965146_spgbnsn-094.jpg[/thumb]


 

În data de 25 aprilie 2013, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al optulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.


Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dna Oxana Guţu, manager de proiect, Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, UNICEF, misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Poloniei, Ambasada Germaniei, Ambasada Bulgariei), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Serviciul Vamal, Agenţia pentru eficienţă energetică), bănci comerciale, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.


Dl acad. Gheorghe Duca a menţionat că Academia de Ştiinţe a Moldovei susţine iniţiativa Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în realizarea acestui proiect. Fiind deja la opta ediţie, publicaţia reprezintă o sursă veritabilă şi utilă de informaţie pentru mediul academic şi societatea civilă. Necesitatea MET-ului se exprimă prin posibilitatea asigurării accesul la informaţie peste hotare, astfel Academia de Ştiinţe va fi capabilă de a atrage mai multe proiecte europene şi internaţionale.


Cel de-al optulea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, relevă că în anul 2012 s-a produs o descreștere a PIB-ului cu 0.8%, comparativ cu anul 2011, în același timp înregistrându-se o creștere cu 6,3% față de 2008. Pe componente de resurse, creșterea PIB a fost cel mai mult afectată de reducerea puternică a valorii adăugate în sectorul agricol – cu 23.3%, dar temperarea ritmurilor de creștere s-a resimțit și în celelalte sectoare. Condițiile climaterice nefavorabile din anul precedent au determinat scăderea volumului producției agricole cu 22, 4%, inclusiv producția vegetală cu 32,6%. De asemenea a scăzut și producția industrială cu 3.1%, fapt determinat în special de evoluțiile din sectorul energetic (4,4%), precum și alte sectoare industriale (prelucrarea fructelor și legumelor, confecționarea îmbrăcămintei). În același timp s-a înregistrat și scăderea la unele tipuri de servicii, de ex. transportul, comerțul cu amănuntul. La începutul anului 2013 se atestă o situație neunivocă în sectoarele economiei: industria a scăzut cu 0,7% în ianuarie-februarie (cu toate că în februarie s-a înregistrat o creștere cu 1,5%); pe de altă parte în primul trimestru transporturile au sporit cu  18,5%.


Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici au fost prezentate aspecte ce ţin de importanţa suportului bugetar UE pentru Moldova, prognozarea macro-economică în Moldova, precum şi importanţa facilitării comerţului pentru creşterea economică.


În aspect de prognozare, se presupune că în 2013, economia naţională ar putea avansa cu 2-5%. În mare parte, această ipoteză se bazează pe următoarele prezumţii: o stabilizare a economiei UE, evoluţii relativ favorabile la preţurile internaţionale a inputurilor (gaze şi produse minerale). Pe acest fundal, sunt prognozate pentru anul 2013 evoluţii pozitive în sectoarele economiei naţionale.


Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia presupune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.

 

În prezent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, implementează această iniţiativă în scopul extinderii accesului la informaţia despre economia Republicii Moldova atât la nivel naţional, cât şi internaţional.


 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965077_spgbnsn-016.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965156_spgbnsn-086.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965122_spgbnsn-088.jpg[/thumb]

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965099_spgbnsn-098.jpg[/thumb]