AVIZ
Vizualizări: 3905 / Publicat: 21-05-2013, 09:16 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

 

„Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare a Republicii Moldova”

 

la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în agricultură)

 

elaborată de dna LITVIN Aurelia, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 31 mai, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45