AVIZ
Vizualizări: 4806 / Publicat: 31-07-2013, 15:56 /

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor

cu titlul


Implicarea sistemului de gestiune a proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii


la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dra NOVAC Alexandra

conducător ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 9 august, 2013, ora 10:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45