Aviz
Vizualizări: 3011 / Publicat: 25-10-2013, 19:47 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului Naţional de Cercetări Economice,

a tezei de doctor

cu titlul


Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat

din Republica Moldova

 

la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dra DUCA Daniela

conducător ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc la 5 noiembrie 2013, ora 10:00

în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice,

bir.209, str. Ion Creangă, 45