Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al INCE

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al INCE
Vizualizări: 8231 / Publicat: 2-01-2014, 10:51 /

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al INCE

 

La data de 24 decembrie 2013, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost organizată şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013. La eveniment au fost prezenţi Dnii m.c. Ion Guceac, Vicepreşedintele AŞM, Dl Corneliu Guţu, dr., Vice-rector ASEM, Dl m.c. Dumitru Moldovanu, ASEM, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de Statistică, etc.

 

 

 

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al INCE

 

 

 

În cadrul şedinţei au fost evidenţiate principalele rezultate obţinute în anul 2013:

  1. A fost elaborată şi argumentată modalitatea de calculare a mărimii minimului de existenţă inclusă în Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 30.04.2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr.104 -108 din 10 mai 2013.
  2. A fost elaborată noua metodologie de calculare a minimului de existenţă prezentată în “Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă”. Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 206-211 din 20 septembrie 2013.
  3. Ajustarea modelului econometric la condiţiile Republicii Moldova. Elaborarea şi prezentarea prognozei de dezvoltare economică pentru anii 2013-2016.
  4. Au fost elaborate integral compartimentele “Concurenţa” şi “Infrastructura” incluse în “Foia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM”, Compartimentele vizează: identificarea problemelor, formularea obiectivelor şi acţiunilor pentru înlăturarea constrângerilor în dezvoltarea competitivă a RM.
  5. Au fost identificaţi şi argumentaţi ştiinţific indicatorii de stabilitate financiară - prevestitori de criză. Indicatorii au fost grupaţi pe componente şi stabilite valorile-prag ale acestora. Este constituită baza de date, care permite analiza şi diagnosticarea situaţiei activităţii sistemului financiar al RM.
  6. Au fost elaborate recomandările metodice privind evaluarea mediului de afaceri în baza chestionării antreprenorilor. A fost pregătit chestionarul şi efectuată chestionarea antreprenorilor (304 antreprenori din 30 de raioane, UTA Gagauzia, municipiile Chişinău şi Bălţi). În baza rezultatelor chestionării а fost evaluată schimbarea mediului de afaceri în Republica Moldova în baza a 97 de indicatori care îl caracterizează.
  7. Au fost recalculate datele cu privire la numărul şi structura populaţiei RM; studiate principalele procese demografice din partea stângă a Nistrului în anii 1989-2012. A fost perfecţionat sistemul de indicatori de monitorizare a fertilităţii; analizată calitatea vieţii copiilor în baza  indicatorilor internaţionali; estimate costurile economice ale pierderilor în urma accidentelor. Au fost analizate instrumentele politicii de protecţie a familiei (economice şi non-economice) în conformitate cu cerinţele europene.
  8. S-a determinat impactul îmbătrânirii şi reducerii ocupării populației asupra surselor bugetare preconizate pentru politicile sociale. Au fost identificaţi indicatorii pentru evaluarea interdependenței dintre dezvoltarea economică, schimbarea structurii populației și populația ocupată. Elaborate propuneri de ajustare a unor politici de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrânirii populaţiei.
  9. Elaborarea tarifelor de costuri în agricultura (în total 2912)  şi normativele veniturilor nete (18 normative).
  10. Elaborarea propunerilor şi recomandărilor orientate spre dezvoltarea durabilă a sistemelor de producţie agro-alimentare locale.

Rezultatele cercetătorilor din 2013 au fost expuse în 284 publicaţii, inclusiv 3 monografii editate peste hotare, 2 ghiduri practice, 21 articole în reviste editate în străinătate, 47 de articole în culegeri editate în străinătate, 46 articole în revite naţionale.

 

În baza audierii publice la consiliul ştiinţific, a informaţiei prezentate de directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice dl Stratan Alexandru, dr. hab. şi avizul experţilor consiliul ştiinţific a fost aprobată activitatea ştiinţifică, inovaţională, organizatorică şi financiară a Institutului Naţional de Cercetări Economice în anul 2013.