Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR
Vizualizări: 7087 / Publicat: 30-01-2014, 10:35 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Pretendent Duca Daniela

Conducător ştiinţific Stratan Alexandru

Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 - 8 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI INOVAŢIONAL  ÎN SECTORUL PRIVAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea 08.00.05 – economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

Data 27 februarie 2014,

ora 14:00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice,

adresa mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, bir. 209

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

  1. DUCA, Daniela. Capacităţile inovaţionale ale Republicii Moldova: poate chestionarul inovaţional comunitar să contribuie la succesul unei ţări în curs de dezvoltare? = Moldova’s chance to innovation: can the CIS survey help a developing country succeed? In: Economie şi Sociologie, nr. 3, pp.99-107, 2013, ISSN 1857-4130.
  2. DUCA, Daniela. Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate. In: Academos, nr.2 (29), 2013, pag.30-33. ISSN: 1857-0461
  3. DUCA, Daniela.  Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. Ediţia III-a. 2013. pp. 86-92. ISSN 1857-3630, ISBN 978-9975-4326-6-5.
  4. DUCA, Daniela.  Moldova's chance to innovation: can the CIS survey help a developing country succeed? In: International Workshop: Multidisciplinary approaches on Innovation, Sept 3rd 2013, Porto, Portugal, p. 8
  5. SLONOVSKII, Dumitru, DUCA, Daniela. De la Idee la Start-up. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Biotehdesign 2013, 75p. ISBN 978-9975-4444-4-6.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată rezidă în identificarea punctelor vulnerabile ale sistemului inovaţional naţional, cu precădere în sectorul privat, în vederea perfecţionării managementului inovaţional şi stimulării creşterii economice.

2. Conţinutul de bază al tezei constă în analiza ştiinţifică amplă şi complexă a sistemului naţional de inovare în Republica Moldova din punct de vedere al sectorului privat. Cercetarea îşi întăreşte caracterul inovator prin faptul că tratează inovaţiile întreprinderilor atît la nivel macro- cît şi microeconomic, realizînd o analiză comparativă a managementului şi nivelului inovaţional cu statele vecine. Originalitatea studiului rezidă în identificarea indicatorilor pentru aprecierea procesului inovaţional, aplicarea chestionarului comunitar de inovare, definirea şi elaborarea algoritmului de desfăşurare a procesului inovaţional în întreprinderi şi elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea managementului inovaţional la nivel de întreprindere, ramural şi regional.

3. Rezultatele principale înaintate spre susţinere:

  • dezvoltarea conceptului de management inovaţional ca un program de acţiuni coerente,  menite să investească în identificarea soluţiilor inteligente pentru a asigura managementul strategic al societăţilor inovatoare;
  • identificarea factorilor care stimulează sau inhibă procesul inovaţional în  Republica Moldova;
  • formularea şi fundamentarea teoretică a componentelor managementului şi procesului inovaţional în baza macro- şi microindicatorilor;
  • dezvoltarea unor aspecte metodologice complexe de autoevaluare a întreprinderilor şi de implemetare a managementului inovaţional pentru a identifica caracterul lor inovator.