Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » SECTORUL AGRICOL - PRINCIPALUL GENERATOR AL CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2013

SECTORUL AGRICOL - PRINCIPALUL GENERATOR AL CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2013
Vizualizări: 9012 / Publicat: 7-02-2014, 18:18 /

Sectorul agricol - principalul generator al creşterii economiei naţionale în anul 2013


Evoluţiile economiei naţionale în anul precedent au depăşit cele mai optimiste prognoze. Deşi nu sunt încă disponibile datele finale privind valoarea PIB-ului, se pare că în 2013 s-ar putea înregistra o creștere semnificativă a acestui indicator, în acest context putem menționa că în trimestrul III, a fost înregistrată o creştere anuală record a PIB de 12,7%. 

 

 

a

Figura 1. Creşterea economică în profil teritorial, p.s.a.p.=100%

 

Sursa: Conform datelor BNS, Eurostat şi ale birourilor naţionale de statistică ale Federaţiei Ruse şi al Ucrainei

Mai mult ca atât, în primele trei trimestre ale anului 2013 economia a națională a înregistrat unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere  în regiunea Europei Centrale şi de Est şi comparativ cu principalii parteneri estici (Figura 1). 

Factorul determinant al creşterii economice în 2013  a fost restabilirea sectorului agricol după condițiile naturale nefavorabile din anul precedent. Creșterea agriculturii a impulsionat nemijlocit majorarea veniturilor medii ale populaţiei în mediul rural (Figura 2). 

 

 

a

Figura 2. Creşterea anuală a veniturilor disponibile medii lunare ale populaţiei în mediul rural, %

 

Estimările preliminare denotă o creștere cu 38,3% a producției agricole în 2013, rezultat determinat de recolta foarte bună din sectorul vegetal care a sporit cu 61,8% - o creştere semnificativă înregistrând recolta de grâu – de 2,2 ori, porumb pentru boabe – de 2,5 ori, floarea soarelui cu 66,6%, precum şi alte culturi.  În acest context pentru anul 2013, ponderea sectorului în PIB ar putea  constitui 12,7-13%.

 

 

a

Figura 3. Indicele volumului producţiei agricole 

 

Sursa: Elaborat conform calculelor efectuate în baza datelor BNS

Amintim că în anul 2012, ca urmare secetei a avut loc o contractare a producţiei agricole cu 22,3% faţă de nivelul anului 2011, ceea ce a determinat o reducere a PIB cu 2,5%, contribuţia sectorului agricol la formarea PIB fiind de 11,2% (10,2% în perioada ianuarie –septembrie). În pofida creşterii din anul precedent, trebuie să constatăm că deficienţele structurale ale sectorului agricol îl face foarte vulnerabil la diverse şocuri, iar acest fapt contribuie la sporirea volatilităţii creşterii economice.

 

Academia de Științe a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice