Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Vizualizări: 7334 / Publicat: 4-03-2014, 07:31 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Pretendent Novac Alexandra

Conducător ştiinţific Stratan Alexandru

Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 - 07 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei APLICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Specialitatea 08.00.05 – Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)

 

Data 14 martie 2014,

ora 14:00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice,

adresa mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, bir. 210

 

 Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

  1. Novac A. Antrenarea factorului proprietate intelectuală în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: Contribuţie, Provocări şi Direcţii de Perspectivă. Aculai, E., Vinogradova, N.,  Percinschi, N., Novac, A., Clipa, V. Ch.: IEFS, 2012. pp. 232-293. ISBN  978 9975 4381 2 4
  2. Novac Alexandra. Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Economie şi Sociologie, nr. 1, 2011. Chişinău: IEFS, pp.164-173. ISSN: 1857-4130 
  3. Novac Alexandra. Proprietatea intelectuală - instrument strategic în serviciul întreprinderilor. Revista economică. Ediţie suplimentară. Decembrie, 2008. Vol. II, Sibiu-Chişinău, pp. 29-35
  4. Novac Alexandra. Проблемы доступа к инновациям для малых и средних предприятий Республики Молдова. B: Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: second edition of international scientific and practical conference, 23 martie 2010. Donetsk, Ukraina, 2010, pp. 77-82
  5. Новак Александра, Перчинская Наталья. Интеллектуальная собственность как важный фактор инновационного развития Республики Молдова. In: ж-л «ИННОВАЦИИ» № 4 (174), 2013, cc. 106-112. Научно-практический ежемесячный журнал, ОАО «Трансфер». (Россия, г.Санкт-Петербург), ISSN 2071-3010

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată rezidă în elaborarea recomandărilor şi argumentarea măsurilor practice privind utilizarea sistemului proprietăţii intelectuale şi perfecţionarea managementului proprietăţii intelectuale în întreprinderile mici şi mijlocii.

2. Conţinutul de bază al tezei constă în analiza complexă, multiaspectuală şi interdisciplinară a problematicii proprietăţii intelectuale şi gestiunii acesteia în sectorul IMM-urilor din R. Moldova. Analiza se referă la diagnosticarea sistemului proprietăţii intelectuale, într-o abordare complexă şi detaliată, la nivel macro şi microeconomic. Originalitatea lucrării se manifestă prin identificarea specificului gestiunii proprietăţii intelectuale în cadrul ÎMM-urilor, bazată pe propriile cercetări sociologice - ancheta prin sondaj realizată pe IMM-uri –rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de inovare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3. Rezultatele principale înaintate spre susţinere:

  • concretizarea definiţiei de „proprietate intelectuală” prin prisma economică;
  • identificarea barierelor specifice gestiunii proprietăţii intelectuale în întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova;
  • elaborarea indicatorilor (reperelor) de monitorizare a gestiunii proprietăţii intelectuale în întreprinderi şi a indicatorului integrat de apreciere a eficienţei sistemului de gestiune a  proprietăţii intelectuale a acestora.