Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”
Vizualizări: 10698 / Publicat: 11-04-2014, 06:01 /

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă:

 „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA

PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

 

La 15 aprilie 2014, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat Masa Rotundă cu genericul  „Tendinţele schimbării mediului de afaceri în R.Moldova prin prisma impactului asupra IMM-urilor”.

Moderator – MACARI Vadim, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” a INCE.

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, dr.hab., prof.univ., dl STRATAN Alexandru, după care au fost prezentate 3 rapoarte cu următoarele teme:

 • Principalele tendinţe ale schimbării mediului de afaceri în R.Moldova (rezultate succinte ale proiectului de cercetare „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice” al INCE, 2013)” (Raportor: dr. hab., profesor universitar, Alexandru STRATAN, director  INCE);
 • Metodologia abordării propuse cu privire la evaluarea mediului de afaceri(Raportor: dr., conf.cercet., Natalia VINOGRADOVA, cerc. şt. coord. al INCE);
 • Schimbarea mediului de afaceri în domeniul elaborării şi implementării inovaţiilor(Raportor: Lidia MAIER, cerc. şt. al INCE).

Rapoartele au fost elaborate în baza investigaţiilor în cadrul proiectului de cercetare aplicativă al INCE: „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice” (2011-2014), director de proiect şi executor principal - Elena ACULAI, dr., conf. cercet.

La discuţii au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentanţi ai asociaţiilor de business, mediului academic: ŞULEANSCHI Sofia, Preşedintele organizaţiei neguvernamentale CEDA; BUGAIAN Larisa, profesor UTM; ROŞCOVANU Eugen, Preşedintele Asociaţiei micului business; GRINIC Tatiana, Asociaţia contabililor şi auditorilor profesionişti din R.Moldova; SCUTARU Alexandru, UŞM, antreprenor; LEVCENCO Diana, reprezentant al businessului; VEVERIŢA Valentina, Şef al Direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale, Ministerul Economiei; ILIAŞ Cezar, Direcţia politici de reglementare a activităţii de întreprinyător, Ministerul Economiei; BADÂR Iurie, AGEPI.

La eveniment au participat circa 35 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, asociaţiilor de business şi ai societăţii civile şi mass-media.

În cadrul discuţiilor, invitaţii şi participanţii s-au pronunţat asupra tendinţelor schimbării mediului de afaceri în R. Moldova în ultimii ani şi principalilor factori, care au determinat aceste schimbări. În mod special, au fost discutate problemele businessului mic şi mijlociu.

Rapoartele prezentate sunt anexate.

 masa-rotunda_01-stratan_rezultate.zip [285.04 Kb] (copieri: 916)
masa-rotunda_02-vinogradova_metodologia.zip [415.31 Kb] (copieri: 955)
masa-rotunda_03-maier_inovatii.zip [2.82 Mb] (copieri: 1025)

 

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”