Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Vizualizări: 9487 / Publicat: 2-04-2015, 10:22 /

Pretendent ACULAI  Еlena 

Consultant ştiinţific Stratan Alexandru

Consiliul ştiinţific specializat DH 16.521.03-01 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei Управление развитием сектора малых и средних предприятий в Республике Молдова в контексте современных европейских тенденций (Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane)

Specialitatea 521.03 - ECONOMIE ŞI MANAGEMENT (în activitatea de antreprenoriat)

 

Data 15 apriie 2015,

ora 13:00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

 1. Aculai E.  Contribuţia sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la dezvoltarea economică regională. În: Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii: contribuţie, provocări şi direcţii de perspectivă / Aculai E., Vinogradova N.,  Percinschi N., Novac A., Clipa V. – Chişinău, IEFS, 2012,  p. 24-85.
 2. Aculai E., Vinogradova N., Welter F. How to be successful in an adverse business  environment: Knitwear Factory in Moldova. În: Innovation and Entrepreneurship: Successful Start-ups and Businesses in Emerging Economies (eds - R.Aidis and F.Welter) - Edward Elgar Publishing Inc., UK-USA,  2008,  p.89-104.
 3. Aculai E., Rodionova N., Vinogradova N. Women business owners in Moldova: proprietors or entrepreneurs?  În: Enterprising Women in Transition Economies (eds - F. Welter, D. Smallbone and N. Isakova). England, Ashgate Publishing Ltd, 2006,  p. 67-91.
 4. Aculai Е. Caracteristicile de bază şi specificul imm-urilor în ţările cu piaţa emergentă. Articol ştiinţific de sinteză. În: „Economie  şi Sociologie”, 2013, nr.3. Ediţie suplimentară. 66p.
 5. Stratan A., Aculai E. SMEs’ contribution to employment in the Republic of Moldova:  quantitative and qualitative assessment. In: Romanian Journal of Economics. Romanian Academy. 2(46)/2013.
 6. Акулай Е.В. Предпосылки и препятствия для развития диалога бизнеса и власти в Республике Молдова. В: ЭФИ: Экономика. Финансы.  Исследования. Р.Казахстан, г.Астана, Институт экономических исследований МЭиТ, 2012, ном. 1 (25) с. 89-94.
 7. Aculai E., Veveriţa V., Vinogradova N.  Principalii factori determinanţi ai mediului de afaceri în Republica Moldova. În: Studia Universitatis, Seria Ştiinţe exacte şi economice. Universitatea de Stat din Moldova, Nr.2 (72), 2014, pp.162-167.
 8. Aculai E. Constituirea şi dezvoltarea instituţiilor publice de susţinere a imm în Republica Moldova. În: „Economie  şi Sociologie”, 2012, nr.4, p. 62-71.
 9. Aculai E., Veveriţa V. Legislaţia privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova:  retrospectivă şi prezent. În: „Economie  şi Sociologie”, 2012, nr.2, с. 74-83.

10.  Aculai E., Vinogradova N.,  Maier L. Programele de stat de susţinere a imm-urilor în Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare. În: „Economie  şi Sociologie”, 2012, nr.3, с. 58-67.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată în teză ține de argumentarea și elaborarea abordării conceptuale pentru perfecționarea managementului sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, direcțiilor prioritare și mecanismelor de susținere a acestora în condițiile resurselor limitate, bazate pe identificarea specificului IMM-urilor și antreprenorilor, analiza politicii de dezvoltare a lor în R.Moldova, precum și pe experiența de susținere de stat a acestui sector în țările europene.

 

2. Conţinutul de bază al cercetării constă în: (i) identificarea principalelor caracteristici și particularități ale antreprenorilor autohtoni; (ii) efectuarea analizei complexe a dezvoltării IMM-urilor, precum și a politicii de susținere a acestora în R.Moldova; (iii) generalizarea principalelor tendințe în politica de dezvoltare a sectorului IMM în țările europene și adaptarea acestora la condițiile R.Moldova; (iv) argumentarea și elaborarea abordării conceptuale pentru perfecționarea politicii de stat de susținere a sectorului IMM în R.Moldova în condițiile resurselor limitate.

 

3. Rezultatele principale obţinute:

 • A fost dezvoltată tipologia micilor întreprinderi și antreprenori, în special, argumentate și prezentate caracteristicile antreprenorilor ”constrânși” din R.Moldova.
 • A fost elaborat ”portretul” generalizat al micului antreprenor în condițiile R.Moldova.
 • A fost făcută evaluarea cantitativă a contribuției IMM-urilor la dezvoltarea economică a țărilor europene.
 • Au fost sistematizate prioritățile politicilor de stat de susținere a antreprenoriatului în Europa contemporană și schimbarea acestora în ultimii ani.
 • Au fost analizați principalii indicatori ai dezvoltării IMM-urilor autohtone, identificate principalele bariere, care stau în calea dezvoltării lor.
 • A fost analizată evoluția politicii de dezvoltare a sectorului IMM în R.Moldova în perioada a 20 de ani.
 • A fost argumentată și elaborată abordarea conceptuală cu privire la perfecționarea politicii de stat de susținere a sectorului IMM în R.Moldova în condițiile resurselor limitate, propuse măsuri concrete pentru realizarea lor.
 • Au fost elaborate abordarea teoretică și recomandări metodice pentru evaluarea mediului de afaceri, făcută evaluarea cantitativă a schimbării acestuia în R.Moldova.