Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Susţinerea tezei de doctor habilitat în economie „Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare”

Susţinerea tezei de doctor habilitat în economie „Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare”
Vizualizări: 5398 / Publicat: 19-05-2015, 05:53 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat

Pretendent: CUCIUREANU Gheorghe

Consultanţi ştiinţifici: ROTARU Anatol, dr. hab., prof. univ.

                                  STRATAN Alexandru, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: DH 16.521.03-01 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare Specialitatea: 521.03 – Economie şi management (în cercetare-dezvoltare)

data: 29 mai 2015

Ora: 14:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.3, bir. 309

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Cuciureanu G. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare. Chişinău: Proedit, 2011, 294 p., ISBN 978-9975-4086-5-3
 2. Cuciureanu G. ERAWATCH Country Reports 2013: Moldova. European Commission – Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 – 45 pp. EUR – Scientific and Technical Research series – ISSN 1831-9424 (online), ISBN 978-92-79-39497-3 (PDF), doi:10.2791/98914
 3. Cuciureanu G., Ungur C. Allocation of public funds for research and development in a small country: the case of Moldova. In: Journal of Applied Economic Sciences, volume IX, issue 2 (28), 231-243, 2014 (SJR – 0,203)
 4. Cuciureanu G. Cercetarea din Republica Moldova: de la conştientizarea problemelor la abordarea lor adecvată? În: Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, Vol.3, No.4, 2014
 5. Канцер В., Кучуряну Г., Холбан И., Минчунэ В. Критическая масса в докторантуре: между европейской политикой и местными проблемами. В: Міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство», Киев, Украина, ном.3, 2013, стр.63-73
 6. Cuciureanu G. Cât de aproape este Republica Moldova de Spaţiul European de Cercetare? În: Revista de Politica Științei și Scientometrie, Bucureşti, România, Vol. 2, No.3, 2013, p.237-242
 7. Cuciureanu G. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova reflectat în rapoartele internationale. În: Revista de Politica Științei și Scientometrie, Bucureşti, România, Vol. 2, No. 2, 2013, p.159 – 164
 8. Cuciureanu G. Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Revista „Economie şi Sociologie”, nr.3, 2009, p.60-65 (cat. B)
 9. Cuciureanu G. Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe. În: Revista „Akademos”, nr.3, 2009, p.34-40 (cat. B)

10.  Cuciureanu G., Gorodnikova N., Dybtsyna E. Improvement of S&T statistics as tool for developing science policies (the case of Moldova) / Îmbunătăţirea statisticii ştiinţei şi tehnologiei ca instrument pentru dezvoltarea politicilor ştiinţifice (cazul Moldovei). În: Revista „Economica”, nr.4, 2009, p. 69-74 (cat. B)

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: fundamentarea şi elaborarea căilor de perfecţionare a managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare influenţat complex de procesele de globalizare, integrare europeană şi trecere la economia bazată pe cunoaştere, de trecutul socialist şi de dimensiunea mică a comunităţii ştiinţifice

2. Conţinutul de bază al tezei: evidenţierea principalelor caracteristici ale interacţiunii globalizare-știință;  studierea abordărilor teoretico-metodologice privind organizarea activităţilor ştiinţifice;  stabilirea tendinţelor principale pe plan internaţional şi sistematizarea experienţei internaţionale de elaborare şi promovare a politicilor ştiinţei; cercetarea evoluţiei managementului şi a performanţelor sistemului de CD din Republica Moldova; evidenţierea trăsăturilor principale ale sistemului naţional de CD; stabilirea posibilităţilor de adaptare şi utilizare în condiţiile Republicii Moldova abordărilor şi instrumentelor noi de elaborare şi promovare a politicilor ştiinţei; identificarea soluţiilor pentru perfecţionarea managementului sistemului naţional de CD şi elaborarea recomandărilor practice de politică a ştiinţei.

3. Principalele rezultate obţinute:

 • Model de management al sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru asigurarea echilibrului între organizarea şi autoorganizarea sistemului;
 • Periodizare a politicii științei în Republica Moldova conform unui set de criterii;
 • Abordare a cooperării internaţionale ca instrument al managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare;
 • Principiu de prioritizare a rezultatelor recunoscute internaţional în managementul ştiinţei;
 • Concepţie de pregătire a personalului științific prin doctorat pentru asigurarea masei critice;
 • Principii de asigurare a evaluării obiective a cercetării-dezvoltării în Republica Moldova;
 • Concepţia suportului analitico-informaţional în luarea deciziilor în domeniu.