Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Vizualizări: 8546 / Publicat: 20-05-2015, 07:55 /
Doctorul habilitat în economie, profesor universitar Dumitru Parmacli a primit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa a avut loc la 19 mai curent, la Academie.
 
La şedinţa de celebrare a distinsului profesor au participat reprezentanţi ai mediului academic, profesori şi studenţi de la instituţiile de învăţământ superior din Chişinău, Comrat şi Cahul, economişti.
 
Festivitatea a fost deschisă de dr.hab., prof.univ. Victor Moraru, coordonatorul Secţiei ştiinţe sociale şi exacte a AŞM, care a subliniat că aprecierea rezultatelor muncii ştiinţifice, pedagogice a prof. Dumitru Parmacli prin conferirea onorificului titlu de Doctor Honoris Causa este împărtăşită de toată comunitatea ştiinţifică. Dl Parmacli şi-a imprimat personalitatea pe drumul parcurs de Republica Moldova, pe afirmarea şi dezvoltarea societăţii şi economiei ei. De astăzi, comunitatea ştiinţifică economică s-a îmbogăţit cu încă un Doctor Honoris Causa, or, în şirul de distincţii ale Academiei de Ştiinţe, acesta ocupă un loc aparte.
 
La ceremonie a participat acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedintele AŞM, care a prezentat câteva incursiuni şi referinţe la activitatea personalităţii cu un intelect deosebit, inginer şi economist remarcabil, Dumitru Parmacli. Academicianul a subliniat faptul că viaţa demonstrează că un inovator adevărat se deosebeşte, în primul rând, prin inventivitate şi o abordare neconvenţională faţă de diverse situaţii. O astfel de definiţie a personalităţii creative corespunde pe deplin domnului Parmacli, doctor habilitat, profesor, raţionalizator emerit al Republicii Moldova, pedagog emerit al Găgăuziei, om cu orizonturi largi şi studii alese. În numele conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi CSŞDT, prim-vicepreşedintele i-a transmis sincere felicitări, i-a dorit multă sănătate şi multe realizări în activitatea ştiinţifică şi didactică de mai departe.
 
Tradiţionalul Laudatio a fost prezentat de dr.hab, prof. univ. Alexandru Stratan, director al Institutului Naţional de Cercetări Economice, în care a transmis expresia cea mai înaltă a recunoaşterii meritelor doctorului habilitat în economie, prof.  univ. Dumitru Parmacli, subliniind competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător ştiinţific, profesionalismul şi dăruirea  în slujba ştiinţei economice, recunoscute de  cel  mai  înalt  for ştiinţific al ţării. Prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Dumitru Parmacli galeria de onoare a  personalităţilor de excepţie din domeniul economic care deja deţin acest titlu s-a îmbogăţit şi mai mult.
 
În Oratio Gratitudinis, proaspătul Doctor Honoris Causa al AŞM, Dumitru Parmacli s-a arătat impresionat de aprecierea înaltă şi marea onoare acordată de către cel mai înalt for ştiinţific din ţară, apreciere ce o raportează nu atât la contribuţia sa personală, cât la colaborarea bună şi fructuoasă, pe care a avut-o cu Academia, cu Institutul Naţional de Cercetări Economice, dar şi cu alte instituţii de profil din Republica Moldova. Exprimând onoarea de a fi parte a familiei academice, a ținut să mulţumească, în primul rând, conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, personal preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, conducerii Institutului Naţional de Cercetări Economice, în special, directorului Alexandru Startan, dar şi Senatului Universităţii de Stat din Comrat care l-a recomandat la acest prestigios titlu.  În discursul de primire a titlului onorific, Domnia Sa a făcut o prezentare a indicatorilor de calcul, elaborat pentru relevarea rezervelor de sporire a potenţialului economic, a utilizării fondului funciar şi productivităţii unor culturi agricole.
 
Noul membru al Clubului de Doctori Honoris Causa al AŞM a fost felicitat de acad. Alexandru Roşca, care a subliniat că prof. Dumitru Parmacli este o personalitate polivalentă, un cercetător foarte experimentat, cu rezultate multidimensionale în domenii ale ştiinţei şi tehnicii, inclusiv, în pregătirea cadrelor, organizarea învăţământului superior, drept pentru care consideră că  meritele sale sunt indiscutabile şi de o mare valoare pentru societatea noastră. Aceleaşi gânduri de apreciere au fost împărtăşite de acad. Gheorghe Rusnac, acad, Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe agrare, dar şi de colega de la Universitatea de Stat din Comrat, dr., conf.univ. Svetlana Ghenova, şef de catedră.
 
Titlul de Doctor Honoris Cauza i-a fost conferit profesorului Dmitrii Parmacli  pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea ştiinţei, societăţii, educaţiei şi culturii, precum şi pentru susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare-inovare şi creaţie, la propunerea Senatului Universităţii de Stat din Comrat.
 
Eugenia Tofan,
 Centrul Media al AŞM

 

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Doctorul habilitat în economie, profesor universitar Dumitru Parmacli a primit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa a avut loc la 19 mai curent, la Academie. La şedinţa de celebrare a distinsului profesor au participat reprezentanţi ai mediului academic, profesori şi studenţi de la instituţiile de învăţământ superior din Chişinău, Comrat şi Cahul, economişti. Festivitatea a fost deschisă de dr.hab., prof.univ. Victor Moraru, coordonatorul Secţiei ştiinţe sociale şi exacte a AŞM, care a subliniat că aprecierea rezultatelor muncii ştiinţifice, pedagogice a prof. Dumitru Parmacli prin conferirea onorificului titlu de Doctor Honoris Causa este împărtăşită de toată comunitatea ştiinţifică. Dl Parmacli şi-a imprimat personalitatea pe drumul parcurs de Republica Moldova, pe afirmarea şi dezvoltarea societăţii şi economiei ei. De astăzi, comunitatea ştiinţifică economică s-a îmbogăţit cu încă un Doctor Honoris Causa, or, în şirul de distincţii ale Academiei de Ştiinţe, acesta ocupă un loc aparte. La ceremonie a participat acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedintele AŞM, care a prezentat câteva incursiuni şi referinţe la activitatea personalităţii cu un intelect deosebit, inginer şi economist remarcabil, Dumitru Parmacli. Academicianul a subliniat faptul că viaţa demonstrează că un inovator adevărat se deosebeşte, în primul rând, prin inventivitate şi o abordare neconvenţională faţă de diverse situaţii. O astfel de definiţie a personalităţii creative corespunde pe deplin domnului Parmacli, doctor habilitat, profesor, raţionalizator emerit al Republicii Moldova, pedagog emerit al Găgăuziei, om cu orizonturi largi şi studii alese. În numele conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi CSŞDT, prim-vicepreşedintele i-a transmis sincere felicitări, i-a dorit multă sănătate şi multe realizări în activitatea ştiinţifică şi didactică de mai departe. Tradiţionalul Laudatio a fost prezentat de dr.hab, prof. univ. Alexandru Stratan, director al Institutului Naţional de Cercetări Economice, în care a transmis expresia cea mai înaltă a recunoaşterii meritelor doctorului habilitat în economie, prof.  univ. Dumitru Parmacli, subliniind competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător ştiinţific, profesionalismul şi dăruirea  în slujba ştiinţei economice, recunoscute de  cel  mai  înalt  for ştiinţific al ţării. Prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Dumitru Parmacli galeria de onoare a  personalităţilor de excepţie din domeniul economic care deja deţin acest titlu s-a îmbogăţit şi mai mult. În Oratio Gratitudinis, proaspătul Doctor Honoris Causa al AŞM, Dumitru Parmacli s-a arătat impresionat de aprecierea înaltă şi marea onoare acordată de către cel mai înalt for ştiinţific din ţară, apreciere ce o raportează nu atât la contribuţia sa personală, cât la colaborarea bună şi fructuoasă, pe care a avut-o cu Academia, cu Institutul Naţional de Cercetări Economice, dar şi cu alte instituţii de profil din Republica Moldova. Exprimând onoarea de a fi parte a familiei academice, a ținut să mulţumească, în primul rând, conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, personal preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, conducerii Institutului Naţional de Cercetări Economice, în special, directorului Alexandru Startan, dar şi Senatului Universităţii de Stat din Comrat care l-a recomandat la acest prestigios titlu.  În discursul de primire a titlului onorific, Domnia Sa a făcut o prezentare a indicatorilor de calcul, elaborat pentru relevarea rezervelor de sporire a potenţialului economic, a utilizării fondului funciar şi productivităţii unor culturi agricole. Noul membru al Clubului de Doctori Honoris Causa al AŞM a fost felicitat de acad. Alexandru Roşca, care a subliniat că prof. Dumitru Parmacli este o personalitate polivalentă, un cercetător foarte experimentat, cu rezultate multidimensionale în domenii ale ştiinţei şi tehnicii, inclusiv, în pregătirea cadrelor, organizarea învăţământului superior, drept pentru care consideră că  meritele sale sunt indiscutabile şi de o mare valoare pentru societatea noastră. Aceleaşi gânduri de apreciere au fost împărtăşite de acad. Gheorghe Rusnac, acad, Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe agrare, dar şi de colega de la Universitatea de Stat din Comrat, dr., conf.univ. Svetlana Ghenova, şef de catedră. Titlul de Doctor Honoris Cauza i-a fost conferit profesorului Dmitrii Parmacli  pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea ştiinţei, societăţii, educaţiei şi culturii, precum şi pentru susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare-inovare şi creaţie, la propunerea Senatului Universităţii de Stat din Comrat. 

 

 

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM

 

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Un nou Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei