Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Adunarea anuală a Secţiei "Ştiinţe Exacte şi Economice" din cadrul AŞM. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2006-2010

Adunarea anuală a Secţiei "Ştiinţe Exacte şi Economice" din cadrul AŞM. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2006-2010
Vizualizări: 10324 / Publicat: 17-02-2011, 14:32 /

În data de 11 ianuarie 2011, în sala Bibliotecii Centrale a AŞM, a avut loc Adunarea anuală a Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice. La şedinţă au fost prezenţi Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca, Prim-vice-preşedintele AŞM, academicianul Teodor Furdui, Vice-preşedintele AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Vice-ministrul economie, dr. Sergiu Ciobanu, precum şi alţi savanţi din mediul academic. În cadrul Secţiei au prezentat rapoarte de activitate 12 instituţii de profil, printre care s-a numărat şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.

 

Directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr hab., a prezentat Raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2010  şi perioada 2006-2010, remarcând următoarele rezultate ştiinţifice:

 
  • Elaborarea strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii  2007-2015, aprobată prin Hotărîrea guvernului nr.605 din 31 mai 2007

  • A fost elaborat proiectul regulamentului cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă;

  • S-au elaborat recomandări pentru aplicarea minimului de existenţă la indexarea veniturilor băneşti şi argumentarea mărimii scutirii personale la impozitarea venitului cetăţenilor;

  • Au fost elaborate tarifele de costuri diferenţiate pe forme de gospodărire

  • Au fost calculate normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) şi gospodăriilor casnice auxiliare, în baza hotărârii guvernului RM nr.514 din 10 mai 2007 şi publicate în monitorul oficial;

  •  Au fost formulate şi înaintate ministerului economiei recomandări pentru elaborarea politicii de stat de creare şi dezvoltare a clusterelor cu participarea ÎMM;

  • Au fost elaborate noi abordări metodologice de identificare a sărăciei şi efectuată evaluarea cantitativă a impactului prestaţiilor sociale asupra reducerii sărăciei;

  •  S-a elaborat modelul indicatorului integral teritorial de securitate demografică şi 6 modele  ale indicatorilor principali de securitate demografică;

  • A fost elaborat modelul econometric al instrumentarului de influenţă a sistemului financiar-monetar asupra economiei reale.