Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Susţinerea tezei de doctor în economie „VALORIFICAREA SISTEMULUI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA”

Susţinerea tezei de doctor în economie „VALORIFICAREA SISTEMULUI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA”
Vizualizări: 3711 / Publicat: 12-10-2015, 08:07 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: MOGOL Natalia

Conducător ştiinţific: BAJURA Tudor, dr. hab. în economie, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat: D 16.521.03-03 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: VALORIFICAREA SISTEMULUI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management (în domeniul proprietății intelectuale)

data: 30 octombrie 2015

Ora: 14:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

1.   Mogol N.  Geographical Indications as object of intellectual property right. În “Economie și Sociologie”, 2015, nr. 2

2.   Mogol N. Examinarea mărcilor ce conțin semne false sau înșelătoare, Intellectus, 2014, nr.1, p. 29-35.

3.   Mogol N. Evaluarea perspectivelor sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova, Intellectus, 2014, nr.3, p. 38-48.

4.   Mogol N. Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produselor autohtone tradiționale, Intellectus, 2013, nr.4, p. 38-43

5.   Mogol N. Unele aspecte privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, Intellectus, 2013, nr.2, p. 21-26

6.   Obrişte N. Rolul proprietăţii intelectuale în progresul economic, Intellectus, 2004, nr.1, p. 17-19.

7.   Obrişte N. Unele considerări privind inducerea în eroare a consumatorului, Simpozion științifico-practic anual Lecturi AGEPI 2005, p. 116-121

8.   Mogol N. Geographical Indications – New Opportunities for Exploitation of Moldovan Products on the Community Market, The international conference "Competitiveness and Economic&Social Cohesion", 26-27 March 2015, Bucharest University of Economic Studies, 6th Romana Square, Bucharest, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol 5, No 3 (2015), pag. 233-239

9.   Obriște N. Rolul proprietății intelectuale în creșterea economică, Conferința internațională: Știința, businessul, societatea:evoluții și intercorelări în condițiile integrării în spațiul economic european, 12-14 februarie 2004, pag. 58-61

10. Obrişte N. Unele consideraţiuni cu privire la riscul de confuzie şi riscul de asociere în materie de mărci, Simpozion științifico-practic anual Lecturi AGEPI 2006, p. 137-140

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: rezidă în dezvoltarea bazelor teoretice ale proprietăţii intelectuale, în sinteza carențelor sistemului autohton al indicațiilor geografice și formularea recomandărilor metodice și practice pentru perfecționarea gestiunii sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.

2. Conţinutul de bază al tezei: argumentarea atribuirii indicațiilor geografice la categoria obiectelor de proprietate intelectuală, definirea noțiunii de sistem al indicațiilor geografice din punct de vedere economic, sistematizarea funcțiilor socio-economice a indicațiilor geografice, identificarea punctelor vulnerabile ale sistemului național de indicații geografice și elaborarea unui set de instrumente pentru depășirea acestora ceea ce va contribui la  soluționarea unei probleme importante – valorificarea potențialului produselor autohtone pe piața internă și pe piețele externe trasate în Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 și în Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014 – 2020.

3. Principalele rezultate obţinute:

  • Definirea din punct de vedere economic a noțiunii de sistem al indicațiilor geografice;
  • Argumentarea locului și rolului indicațiilor geografice în cadrul altor obiecte ale proprietății intelectuale;
  • Sistematizarea funcțiilor economice, sociale și de mediu ale indicațiilor geografice;
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare a impactului economic al indicațiilor geografice;
  • Sintetizarea lacunelor sistemului național al indicațiilor geografice;
  • Elaborarea unor recomandări argumentate menite să asigure gestiunea eficientă a sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.