Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » ATENTIE ADMITERE LA DOCTORAT

ATENTIE ADMITERE LA DOCTORAT
Vizualizări: 7112 / Publicat: 24-11-2015, 07:23 /

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice

Anunță admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Scolii Doctorale  în Științe Economice și Demografice

Admiterea se va efectua în perioada 25.11.2015 – 29.12.2015 , conform:

Concursul de admitere se organizează pentru fiecare Program de doctorat admis la Concurs și constă în susținerea unui  Interviu de  specialitate și Proba de competență lingvistică la una din limbile internaționale.

Candidaţii la studii de doctorat depun dosarele la concurs în perioada   25.11.15  - 10.12.15  pe adresa:

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Str. Academiei, 3/2, bir. 10          
Ora:  8.00 -16.30
Tel: (022) 72-71-40

Pentru alte detalii accesați https://edu.asm.md/md/content/scoli-doctorale

Programele de doctorat eligibile pentru înscrierea la doctorat:

Conducătorul Programului

Titlul Programului

BAJURA Tudor, dr.hab., prof.

Eficientizarea funcţionării pieţei obiectelor imobiliare în spaţiul rural al Republicii Moldova

 

ACULAI Elena, dr.hab., conf.

Înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), create și administrate de persoane din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei

TIMUȘ Angela, dr., conf.

Administrarea fiscală în Republica Moldova ca condiție pentru asigurarea stabilității financiare a agentului economic

TIMUȘ Angela, dr., conf.

Contagiunea și riscul sistemic în sectorul financiar al Republicii Moldova

ROJCO Anatolii, dr., conf.

Perfecţionarea funcționării sistemului de pensii al Republicii Moldova

PERCIUN Rodica, dr., conf.

Tendinţele, provocările şi limitele în auditul financiar în Republica Moldova