Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Participarea unei delegaţii a INCE la workshop-ul cu genericul „Observatorul pieţei muncii”

Participarea unei delegaţii a INCE la workshop-ul cu genericul „Observatorul pieţei muncii”
Vizualizări: 6699 / Publicat: 23-03-2016, 11:36 /

 

Participarea unei delegaţii a INCE la workshop-ul cu genericul „Observatorul pieţei muncii”

 


În data de 14-15 martie 2016, a avut loc un Workshop, organizat cu suportul ETF în colaborare  interregională privind experienţa şi recomandările de creare a OPM în cadrul programului de lucru al Platformei Parteneriatului Estic 2. 

La acest eveniment, au participat dna Eduarda Castel-Branco, reprezentant din EU Delegation ETF,  dna Gabriela Platon, responsabil ETF pentru Republica Moldova, dna Zdenka Simova, Fondul Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de Formare din Republica Ceha, dna Ana Zamfir, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, România, reprezentanţii din Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ANOFM, BNS  şi alte autorităţi publice şi organizaţii din Republica Moldova ce au tangenţă cu problema abordată, iar Institutul Naţional de Cercetări Economice a fost reprezentat de către o delegaţie compusă din dl. Alexandru Stratan, dr. hab., prof. Univ. director al INCE, dna Galina Savelieva, dr., conf. cercet., şef-adjunct al Centrului de Cercetări Demografice din cadrul INCE, dna Ana Tomceac, cercetător ştiinţific.

            Actualmente, ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice, care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică din Republica Moldova. Procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat şi a aprofundat şi mai mult  necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu, iar piaţa muncii fiind afectată de dezechilibre la nivelul raporturilor dintre populaţia activă şi cea inactivă, precum şi rata de ocupare. Necesitatea identificării direcţiilor prioritare de soluţionare a multiplelor probleme specifice în domeniu, depinde de consolidarea unui sistem funcţional şi eficient a politicilor de ocupare a forţei de muncă, care impun reorientarea activităţilor spre cele mai bune practici internaţionale.

            În acest context, crearea Observatorului Pieţei muncii în Republica Moldova, care va constitui un instrument aliniat la noile cerințe ale pieței muncii şi va da posibilitatea de efectuare a analizei mai ample a pieței muncii, de corelare a informațiilor de pe această piață cu alte politici socioeconomice, este actuală.

            Observatorul va constitui o sursă de informații pentru activitățile de interacţiune a partenerilor sociali cu autoritățile publice centrale/locale la stabilirea priorităţilor de dezvoltare a programelor şi politicilor implementate pe piaţa muncii, pentru dezvoltarea programelor de instruire profesională, sau va fi un instrument, folosit la procesul de planificare, de luare a deciziilor şi definire a priorităţilor de dezvoltare socioeconomice a ţării, înaintând, în acest sens, propuneri şi recomandări pentru depăşirea unor situaţii concrete. Realizarea acestuia prin abordarea proactivă de creare în Republica Moldova a Observatorului pieţei muncii (OPM) este singura cale eficientă de a răspunde la provocările actuale a pieţei muncii şi aceasta impune reorientarea activităților spre cele mai bune practici internaționale.

            Pe fundalul discuţiilor, au fost elaborate unele recomandări privind crearea observatorului, inclusiv obiectivele acestuia, profiluri de activitate la etapa iniţială, necesitatea constituirii un proiect pilot, în cadrul căruia se vor implementa metode noi de diagnoză a pieței muncii, va genera instrumente adecvate de monitorizare şi de evaluare în domeniu pentru măsurarea impactului net al măsurilor active de ocupare.