Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » CUVÂNT DE SALUT CĂTRE ORGANIZATORII ȘI PARTICIPANȚII CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE “CONTABILITATEA ȘI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR, PITEŞTI, ROMANIA

CUVÂNT DE SALUT CĂTRE ORGANIZATORII ȘI PARTICIPANȚII CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE “CONTABILITATEA ȘI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR, PITEŞTI, ROMANIA
Vizualizări: 10279 / Publicat: 24-03-2016, 10:58 /

La data de 18 martie 2016 a fost organizată Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor, de către Facultatea de Finanţe-Contabilitate din cadrul Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Romania în parteneriat cu Secţia «Politici Financiare şi Monetare» a Institutului Naţional de Cercetări Economice.

În cadrul ediţiei I, conferinţa şi-a propus să creeze un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domeniile contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, o platformă de dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor domenii.

Conferinţa a reprezentat o oportunitate semnificativă de cunoaştere şi dezvoltare în acest domeniu, pe baza cercetărilor şi exemplelor de bună practică.

La manifestare au fost prezenţi reprezentanţii organizaţiilor profesionale, instituţiilor publice, dar şi a cercetătorilor, practicienilor din domeniu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor atât din Romania cât şi R. Moldova, care au putut descoperi răspunsuri la problemele specifice acestor domenii de mare importanţă.

Cu această ocazie venim cu un cuvânt de salut către organizatorii și participanții Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Contabilitatea și Finanţele – Limbaje Universale ale Afacerilor

În numele secției Politici Financiare și Monetare a Institutului Naţional de Cercetări Economice a Academiei de Științe a Moldovei și Ministerului Economiei, Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Primei ediții a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Contabilitatea și Finanţele – Limbaje Universale ale Afacerilor”, organizată de Facultatea de Finanţe – Contabilitate a Universității “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Apreciem și ținem mult la parteneriatul nostru. Institutul Naţional de Cercetări Economice este, în prezent, unica instituţie publică specializată nemijlocit în cercetarea economică din Republica Moldova.

Sunt convinsă, că această colaborare va contribui la promovarea spiritului participativ și stimularea inițiativelor tinerilor, precum și va crea un sistem complex şi modern de cercetare ştiinţifică care se preocupă cu studierea sinergetică a  problemelor actuale şi analiza fenomenelor de perspectivă ale economiilor naţionale.

Stimați colegi, cu prilejul acestui eveniment de înaltă demnitate, Vă doresc succese atât în dezvoltarea capacităţilor umane şi promovarea tinerilor cercetători cât și în realizarea de cercetări excelente prin publicaţii ştiinţifice.

Cu această ocazie, dorim să Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi susţinere în toate demersurile Dumneavoastră. Rămânem în speranţa că prin eforturile noastre conjugate şi prin colaborarea deja inițiată, vom reuşi să obţinem excelenţa ştiinţifică încununată cu rezultatele de impact aşteptat.

 

Cu înaltă consideraţiune,

Rodica Perciun, dr., conf. cercetător,

șefa secției Politici Financiare și Monetare,

INCE, R. Moldova