Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Politicile comerţului agroalimentar din cadrul statelor post-sovietice au devenit subiect de cercetare la FAO

Politicile comerţului agroalimentar din cadrul statelor post-sovietice au devenit subiect de cercetare la FAO
Vizualizări: 6435 / Publicat: 4-04-2016, 06:21 /

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a scos la lumina tiparului cercetarea în limba rusă, dedicată politicilor comerţului agroalimentar din 12 state post-sovietice. „Incursiune asupra politicii de comerţ agroalimentar în statele post-sovietice în perioada anilor 2014-2015”, reprezintă prima lucrare din seria planificată de  asemenea publicaţii.


Publicația poate fi vizualizată aici: https://www.fao.org/publications/card/ru/c/...0-a02dea6c9d24/


La nivel regional, per ansamblu, a fost remarcată o creștere accentuată a cotei produselor agroalimentare în comerţ, totuşi în urma cercetării au fost depistate deosebiri esenţiale ale politicilor naţionale în cadrul diferitor ţări.

Majoritatea ţărilor sunt antrenate activ în procesele integraţioniste la nivel regional şi global, cum ar fi statutul de membru al Organizației Mondiale a Comerțului, fapt ce confirmă menţinerea existenţei potenţialului pentru o viitoare creştere. Recentele evenimente politice au avut o influență negativă asupra  relaţiilor comerciale la nivel regional, iar pe viitor ar putea servi drept impediment în calea dezvoltării relaţiilor bilaterale între unele ţări şi statele post-sovietice.

Fiecare din cele 12 capitole, care se conţin în cercetare, este dedicat fiecărui stat în parte, şi înserează descrierea situaţiei actuale a domeniului agrar, evaluarea tendințelor recente în domeniul comerţului agroalimentar, informaţii cu privire la structura exportului şi importului, descrierea  protecției tarifare a pieţelor interne şi date privitor la cadrul normativ de reglementare.

Culegerea a fost elaborată în colaborare cu 12 specialişti din Grupul de Experţi pe probleme de comerţ agroalimentar din Europa şi Asia Centrală. La studiu   au participat următoarele ţări: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazahstan, Kîrgîzstan, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina. 

Republica Moldova, a fost reprezentată de către Dl Alexandru Stratan şi Dl. Victor Moroz (Institutul Naţional de Cercetări Economice).