Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase
Vizualizări: 6882 / Publicat: 11-04-2016, 10:21 /

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

  Domnul Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat, profesor universitar,  s-a născut la 7 aprilie, 1941, în satul. Tvardiţa, r-ul Taraclia.   Rezultatele științifice de excepție şi larga recunoaștere națională  şi internațională de care se bucură Domnia Sa au la bază o solidă şi temeinică pregătire.  Domnul Dmitrii PARMACLI este absolvent al Universităţii Agrare de Stat din Moldova promoția 1972. În acelaşi timp este absolvent şi al Institutului Politehnic din Moldova promoția 1963. În anul 1983 obţine titlul științific de  doctor la Institutul de Cercetări Ştiinţifice ale Economiei Agrare, la Moscova, Rusia.  În anul 1996  a urmat un stagiu de specializare în cadrul Universităţii din Omaha, SUA.

Domnul Dmitrii PARMACLI şi-a început cariera științifică imediat după absolvirea în anul 1963 a facultății,  la  Institutul Politehnic.  Din anul 1963 pînă în 2002  Domnul Dmitrii PARMACLI a deţinut diverse funcţii printre care pot fi enumerate cea de Preşedinte a Consiliului  raional a colhozurilor din Cahul (1978-1986), Director executiv al Centrului moldo-american de sprijin a inițiativei private pe lângă Academia de Studii Economice a Moldovei (1996-1998). Iar începând cu anul 2002 până în prezent Domnul Dmitrii PARMACLI este profesor la Universitatea de Stat din Cahul şi Universitatea de Stat din Comrat. 

Prestigiul, credibilitatea şi reputaţia științifică naționala şi internațională de care se bucură astăzi aceste universităţi se datorează, în mare măsură, activității științifice intense şi fructuoase a Domnului Dmitrii PARMACLI, implicat în proiectele de cercetare-dezvoltare, a studiilor, strategiilor, rapoartelor coordonate de Domnia Sa şi, nu în ultimul rând, devotamentului faţă de aceste universităţi şi faţă de economia națională, precum şi caracterului Omului Dmitrii PARMACLI, iubit sincer şi apreciat elogios de colegi si colaboratori. 

Dmitrii Parmacli, prof. univ. dr. hab. este deţinător al mai multor premii şi distincții printre care se enumeră „Meritul Civic” (2011), „Ordinul de Onoare” (1974)  „Ordinul drapelului roşu de muncă” (1977), Doctor Honoris Causa, nume înscris în Galeria de onoare a  personalităţilor  de excepţie  din domeniul  economic.

Competenţa   ştiinţifică,  calităţile remarcabile de cercetător ştiinţific, recunoscute  de  cel   mai   înalt  for  ştiinţific  al  ţării, profesionalismul şi  dăruirea  în  slujba   ştiinţei  economice; modelul   de responsabilitate  patriotică  a economistului,  dovedit  de-a  lungul  întregii  cariere profesionale; sprijinul de care universităţile la care este profesor Domnia sa s-a bucurat în timp de susţinerea   Domniei    Sale  pentru   comunitatea economiştilor.

Drept recunoştinţă  a excelenţei ştiinţifice şi profesionale a carierei Dl. Dmitrii Parmacli este deţinător al titlului de Doctor Honoris Cauza la Universitatea de Economie, Tehnologii Informaţionale şi Management (a. 2012, Cremenciug, Ucraina,) şi la Universitatea de Stat din Comrat (a. 2013).

Profesor de onoare la peste 7 universităţi din ţară şi de peste hotarele acesteia din partea mediului academic şi a unor importante foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale avem, aşadar, deosebita  onoare  şi bucurie de a prezenta şi omagia, cu această  ocazie  festivă personalitatea unui mare economist moldovean.

In cei peste 50 de ani de activitate de cercetare şi pedagogie,  Domnul Dmitrii PARMACLI s-a impus ca unul dintre cei mai competenți cercetători moldoveni în domeniul Economiei, abordând cu clarviziune, spirit inovator şi creativitate științifică teme de cercetare, întotdeauna de maximă actualitate şi interes științific din sfera metodologiei cercetării ştiinţifice în economiei, în deosebi în sfera economiei agrare. În acest sens Domnia Sa a elaborat mai multe recomandări metodice, ghiduri şi materiale didactice etc., este autor a peste  250 de publicaţii (articole şi lucrări științifice publicate în ţară şi străinătate)  dintre care 11 monografii publicate nu doar în Republica Moldova ci şi în Rusia şi Ucraina. În acelaşi timp 6 cărţi şi volume publicate în calitate de autor/coautor, dintre care 4 apărute în străinătate ( Rusia, Kirghizia, Ucraina, Kazahstan). Domnul Dmitrii PARMACLI a participat activ la peste 30 de conferinţe, simpozioane ştiinţifice atît din Republica Moldova cât şi în străinătate.

Calităţile remarcabile  ale Domniei Sale au fost recunoscute astfel fiind decorat cu mai multe distincţii şi premii. În anul 1983 obţine titlul de Raţionalizator Emerit al Moldovei, iar în 2011 este onorat cu titlul de Cetăţean de Onoare a municipiului Cahul. Datorită activităţii sale didactice prodigioase, Domnul Dmitrii PARMACLI este decorat cu titlul de Pedagog Emerit al UTA Găgăuzia în 2011. În acelaşi timp, fiind apreciat şi pe plan internaţional astfel din anul 2012 devine Membru al Congresului Ucrainean ai savanţilor economişti-agrarieni.  

O strălucită activitate de recenzare, promovare şi diseminare a activității de cercetare științifică, precum şi de coordonare, expertiza științifică şi consultanţa completează cariera Cercetătorului Dmitrii PARMACLI. Domnia Sa este membru în colegiile de redacție sau comitetele științifice a mai multor reviste științifice prestigioase naționale şi internaționale.

Domnia sa a fost coordonator şi expert științific in prestigioase grupuri de lucru pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivel național şi internațional, expert evaluator a numeroase planuri de cercetare si proiecte de cercetare-dezvoltare, expert în grupuri de lucru ale unor comisii, membru în echipe de expertizare sau evaluare a cercetării științifice, trainer, consultant.  Expertiza şi profesionalismul d-lui Domnul Dmitrii PARMACLI sunt recunoscute la nivel național şi internațional. Domnia Sa este membru în Consiliile științifice ale unor prestigioase institute de cercetare științifică naționale dar şi internaţionale. Remarcăm cu admirație  latura internațională a carierei științifice si didactice a Domnului Dmitrii PARMACLI, ca  visiting profesor la prestigioase instituții de cercetare științifică si învățământ superior din Rusia, Ucraina, Polonia, Serbia, ş.a.

 

Cu prilejul prodigioasei vârste, adresăm dlui Dmitrii PARMACLI cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate, izbândă şi perseverență, ani de viață lungă cu realizări marcante.

La mulţi ani !!!

 

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase

Prof. univ. dr. hab. Dmitrii PARMACLI la vârsta realizărilor frumoase