AVIZ!
Vizualizări: 5658 / Publicat: 10-10-2016, 16:32 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor habilitat

 Teoria şi practica managementului stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova”

 

SPECIALITATEA 521.03 – Economie și management în domeniu financiar

 

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

competitor la titlul științific – dr., conf.univ. Perciun Rodica

conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. Alexandru Stratan

 

ședinţa va avea loc la 20 octombrie 2016, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45