AVIZ!
Vizualizări: 2140 / Publicat: 9-10-2017, 08:17 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor în economie

PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE” , 

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific – VRAGALEVA Veronica

conducător ştiinţific - membru corespondent, STRATAN Alexandru 

ședinţa va avea loc la 20 octombrie 2017, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


AVIZ
Vizualizări: 2666 / Publicat: 26-09-2017, 15:03 /

AVIZ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor habilitat

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТЯ

(Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale”)

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

competitor– dr., conf.univ. Irina MOVILĂ

conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. Ala COTELNIC

ședinţa va avea loc la 6 octombrie, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Înalte aprecieri în adresa Institutului Naţional de Cercetări Economice din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale
Vizualizări: 2577 / Publicat: 20-09-2017, 06:15 /


Cu ocazia Zilei Internaţionale ale lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei , Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale al  Republicii Moldova,  a conferit o Diplomă de GRATITUDINE  Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Naţional de Cercetări  Economice, pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea politicilor din domeniul protecţiei sociale a populaţiei.

Ne bucură mult această apreciere înaltă, dar totodată realizăm că aceasta creşte şi mai mult gradul de responsabilitate pentru cercetările şi studiile efectuate de către colaboratorii INCE.


Vizita colaboratorului INCE la Academia UNESCO a Tinerelor Femei
Vizualizări: 2810 / Publicat: 4-09-2017, 13:33 /

În perioada 23– 29 August 2017, dna Corina Gribincea, dr., cercetător şt. (Secția Politici financiare și monetare) al INCE, a efectuat o vizită de lucru la Academia UNESCO a Tinerelor Femei, București, România, participând în cadrul unui eveniment organizat de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO, cu genericul “Lupta împotriva xenofobiei, extremismului şi agresiunilor”. În agenda evenimentului au avut loc discuţii pe marginea problematicii combaterii discriminării și violenței femeilor. La Academie au participat tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani, din România și alte țări din Europa, etc.

 

Programul Academiei a fost structurat în 3 module:  

  • Atitudini împotriva extremismului și violenței”, unde s-a pus accentul pe valorizarea diversității și coeziunii umane;
  • Acceptarea diversității”, s-a concentrat pe educația interculturală;
  • „PR și comunicarea organizațională”, ca principal instrument în combaterea xenofobiei, discriminării, violenței, etc.

Principalele concluzii ale proiectului la care a contribuit și Dna Dr. Corina Gribincea, inclusiv interviul, urmează a fi publicate într-o broșură care va fi prezentată delegațiilor statelor participante la Conferința Generală a UNESCO din noiembrie 2017, la sediul UNESCO din Paris.

De asemenea, participanții din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Excelența Sa, ambasadorul Republicii Moldova în Romania Mihai Gribincea cu care s-au discutat problemele din sistemul educațional național și cel al cercetării.

Menționam, că Academia UNESCO a tinerelor femei este o inițiativă a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în colaborare cu Centrul de Tineret al Primăriei Municipiului București și cu Institutul Cultural Român.

 

 


ADMITEREA LA STUDII DOCTORALE - 2017
Vizualizări: 2324 / Publicat: 29-08-2017, 12:22 /

admiterea-la-studii-doctorale-2017.docx [19.58 Kb] (copieri: 733)


Componența comisiilor de îndrumare în cadrul Școlii doctorale în Științe economice si demografice
Vizualizări: 2422 / Publicat: 17-08-2017, 09:02 /
comisie-indrumare-2016-2017.pdf [75.92 Kb] (copieri: 662)


Planul de activitatea a școlii doctorale pentru anul 2017
Vizualizări: 2515 / Publicat: 17-08-2017, 09:00 /

Lista doctoranzilor organizaţiei la 01.08.2017 pe subdiviziuni în care realizează cercetarea de doctorat
Vizualizări: 2316 / Publicat: 17-08-2017, 08:49 /

Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice
Vizualizări: 2312 / Publicat: 17-08-2017, 08:46 /

AVIZ!
Vizualizări: 2798 / Publicat: 19-07-2017, 07:23 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent:  PANTEA Larisa

Conducător  ştiinţific:  BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat:   D 16.521.03-07 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: MANAGEMENTUL PIEȚEI MUNCII A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Specialitatea:  521.03 - Economie și management în domeniul de activitate

data:  7 septembrie 2017

Ora:   14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 45, et. 3, bir. 303.