AVIZ!
Vizualizări: 1915 / Publicat: 20-03-2020, 07:58 /Ordin
Vizualizări: 2125 / Publicat: 17-03-2020, 13:48 /Webinar comun organizat de INCE în parteneriat cu Universitatea de Turism și Management din Azerbaidjan
Vizualizări: 934 / Publicat: 5-03-2020, 12:53 /


La data de 21 februarie 2020, secția “Cercetări sociale și nivelul de trai” împreună cu secția “Politici financiare și monetare” din cadrul INCE a organizat un webinar internațional intitulat ”Экономический рост в условиях глобализации и приоритетных направлений предпринимательства” în parteneriat cu Universitatea de Turism și Management din Azerbaidjan (orașul Baku).

 


Buna guvernare
Vizualizări: 894 / Publicat: 3-03-2020, 11:35 /
declaratie-de-raspundere-manageriala.pdf [343.85 Kb] (copieri: 213)


Conferinţa ştiinţifică internaţională “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”
Vizualizări: 1126 / Publicat: 28-02-2020, 14:25 /

Conferinţa ştiinţifică internaţională “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România, se va desfășura pe  24 aprilie 2020

Programul științific al conferinței va cuprinde următoarele secțiuni:

I. Secțiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională – Specializarea inteligentă  - în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630

II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri

III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar

IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private

V. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică

Persoană de contact: Dr. Corina Gribincea, cercetător științific superior, INCE corina.gribincea@gmail.com

Pentru mai multe detalii accesați http://www.univcb.ro/news-239-conferin&...rilie.2020.html

 


AVIZ!
Vizualizări: 1012 / Publicat: 24-02-2020, 12:53 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

” MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A

ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN

PRISMA CULTURII ORGANIZAŢIONALE”

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

competitor la titlul științific – dr. Covaș Lilia

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. univ. LITVIN Aurelia

 

ședinţa va avea loc la 6 martie 2020, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 

 


AVIZ!
Vizualizări: 1089 / Publicat: 28-01-2020, 08:45 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE 

”Impactul managementului financiar asupra dezvoltării durabile a unităților agricole din stânga Nistrului a Republicii Moldova”

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

 

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

competitor la titlul științific – dr. TRACI Dumitru

conducător ştiinţific – dr. hab, conf. univ. LITVIN Aurelia

 

ședinţa va avea loc la 7 februarie 2019, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 

 


In memoria colegului nostru, profesorului cercetător, doctorului habilitat, Gheorghe ILIADI
Vizualizări: 1296 / Publicat: 21-01-2020, 16:17 /


Ziua de 20 ianuarie 2020 rămâne a fi o zi de doliu pentru comunitatea academică din țară. A plecat la cele veșnice savantul, profesorul, doctorul habilitat în științe economice Gheorghe Iliadi. Dăruind mai mult de jumătate de secol cercetării științifice, s-a afirmat ca un specialist notoriu în domeniul economiei naționale, abordând o amplă varietate de probleme științifice privind perfecționarea în domeniul politicii financiar-bancare în țările cu economia în tranziție, problemele  metodologice ale analizei mecanismului financiar, evoluția fluxurilor financiare în sistemul național și multe alte aspecte. 

Activitatea Domniei Sale va rămâne înveșnicită în cele 250 de lucrări științifice și metodico-didactice, inclusiv 14 monografii, 22 capitole în monografii și manuale, peste 160 de articole publicate.

Gheorghe Iliadi s-a născut la 14 martie 1938, în or. Chișinău. A absolvit cu mențiune Institutul Agricol din Chișinău (1962) și Institutul Industriei Alimentare din Moscova (1965). Activitatea sa științifică de-a lungul anilor s-a încununat prin conferirea titlurilor de doctor în economie (1970), doctor habilitat (1992), profesor cercetător (2010) la specialitatea 08.00.10. ,,Finanțe, Monedă, Credit”. Timp de 10 ani a activat în cadrul Ministerului Agriculturii, Ministerului de Achiziție al RM și alte instituții de stat. În perioada anilor 2006-2019 a activat în calitate de consultant științific la Institutul Național de Cercetări Economice.

Merite deosebite îi aparțin Dlui profesor și pentru aportul său în structurile instituționale academice în suportul progresului științei economice, activând ca Membru al Asambleei AȘM; Membru al Comisiei de experți al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; Membru al Consiliului pentru conferirea gradelor științifice la specialitatea „Economie și management”, ,,Finanțe, Monedă, Credit”  în cadrul INCE, Membru al Seminarelor științifice de profil din cadrul universităților: ULIM, USM, UTM, ASEM. Este remarcabilă contribuția dr. hab. Gh. Iliadi în pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, sub conducerea și îndrumările  căruia au fost susținute 12 teze de doctor.

Activitatea de cercetare a fost apreciată prin mai multe distincții, diplome și medalii, precum Medalia ,,Dimitrie Cantemir”( 2008, AȘM), Titlul onorific  ,,OM EMERIT”(2011, Decretul Președintelui Republicii Moldova), Medalia ,,N.M. Spătaru ”(2018, AȘM) ș.a.

Amintirea despre savantul, profesorul și Omul Gheorghe Iliadi va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut, ca un Om dedicat științei, un exemplu de perseverență și onestitate, un coleg  binevoitor, receptiv, energic și muncitor.

Cu profund regret, colectivul Institutului Național de Cercetări Economice exprimă cordiale sentimente de compasiune și sincere condoleanțe familiei  ILIADI și celor care i-au fost dragi și apropiați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.


Participarea INCE la a doua întrunire a consorțiului proiectului internațional H2020 AGRUMIG
Vizualizări: 1247 / Publicat: 19-12-2019, 07:06 /

 

Participarea INCE la a doua întrunire a consorțiului proiectului internațional H2020 AGRUMIG

În perioada 6 – 10 decembrie 2019, Dl mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan, membru al echipei INCE în cadrul proiectului internațional “Leaving something behind - Migration governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa”  / "Să lăsăm ceva în urmă - Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii și a mediului rural în comunitățile "de origine": experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa", a participat la cea de-a 2-a întrunire a membrilor consorțiului AGRUMIG, ce a avut loc în Kathmandu, Nepal.

 

Scopul principal a fost axat pe discuții cu privire la dialogurile de politici ce au avut loc în țările membre, validarea rezultatelor științifice obținute până la moment, precum și prezentarea unor studii de caz particulare fiecărei țări, cu privire la politicile și programele existente în domeniul migrației, ce au o tangență, inclusiv, asupra sectorului agricol și mediului rural.

 


Participarea la atelierul de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” (ASEM)
Vizualizări: 1409 / Publicat: 12-12-2019, 12:00 /

 

Participarea la atelierul de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” (ASEM)

La 5 decembrie 2019 Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor a organizat evenimentul multiplicare și atelier de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea Afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” în cadrul Proiectului ReSTART ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”. În cadrul primei părți a sesiunii, destinate formării competențelor antreprenoriale în rândul studenților, studenții și masteranzii s-au întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri, ai instituțiilor de susținere a afacerilor, precum și ai serviciului fiscal în scopul familiarizării lor cu posibilitățile și oportunitățile, legate de lansarea și dezvoltarea afacerilor pentru tineri în Republica Moldova. Partea a doua a evenimentului - atelier de lucru – a fost destinată schimbului de experiență dintre cadrele didactice, cercetătorii și reprezentanții mediului de afaceri în scopul elaborării propunerilor pentru modernizarea programului de master ”Administrarea Afacerilor”.

 

Cercetătorul Institutului Național de Cercetări Economice dr. Vinogradova Natalia a fost invitat pentru participare la atelierul de lucru cu raport „Educația antreprenorială în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova”. Raportul a fost bazat pe rezultatele cercetării, realizate de cercetătorii secției „Cercetări în antreprenoriat” a INCE în anul 2019 în cadrul proiectului instituţional: “Îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica Moldova” (director de proiect – dr.hab., conf.cercet. Elena Aculai). Rezultatele și concluziile cercetării se bazează pe chestionarea tinerilor – studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituțiilor de învățământ superior și elevi ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care au studiat disciplina cu privire la bazele antreprenoriatului.