Seminar informativ cu privire la Apelurile noi în PC7
Vizualizări: 7555 / Publicat: 12-10-2011, 23:19 /

 

Seminar informativ cu privire la Apelurile noi în PC7

 

 

În data de 10 octombrie, anul curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a avut loc
Seminarul informativ cu privire la Apelurile lansate în vederea aplicării la Programul Cadru 7. Seminarul
a fost condus de doamna dr. conf Diana Stah, punct naţional de contact pentru ştiinţe socio-economice
şi umaniste. Colaboratorii IEFS au fost informaţi cu privire la apelurile în derulare, posibilităţile de
aplicare la Programe PC 7, termenele limită de depunere a Proiectelor, precum şi scopurile, domeniile
de implementare ale acestora.
Un interes sporit a reprezentat informaţia despre Bursele de Mobilitate din cadrul Programului People,
Acţiunile Marie Curie. Seminarul a contribuit la sporirea cunoştinţelor colaboratorilor IEFS în domeniul
Programului Cadru 7, precum şi a dat răspuns unor întrebări sau neclarităţi apărute în procesul de
studiere a materialelor PC7.
În data de 10 octombrie, anul curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a avut locSeminarul informativ cu privire la Apelurile lansate în vederea aplicării la Programul Cadru 7. Seminarula fost condus de doamna dr. conf Diana Stah, punct naţional de contact pentru ştiinţe socio-economiceşi umaniste. Colaboratorii IEFS au fost informaţi cu privire la apelurile în derulare, posibilităţile deaplicare la Programe PC 7, termenele limită de depunere a Proiectelor, precum şi scopurile, domeniilede implementare ale acestora.
Un interes sporit a reprezentat informaţia despre Bursele de Mobilitate din cadrul Programului People,Acţiunile Marie Curie. Seminarul a contribuit la sporirea cunoştinţelor colaboratorilor IEFS în domeniulProgramului Cadru 7, precum şi a dat răspuns unor întrebări sau neclarităţi apărute în procesul destudiere a materialelor PC7.

 


Vizita delegaţiei din Romania la IEFS
Vizualizări: 9604 / Publicat: 30-09-2011, 11:34 /

 

Vizita delegaţiei din Romania  la IEFS

 

În perioada 29-30 septembrie, curent  la IEFS a efectuat o vizită de lucru în cadrul Schimbului echivalent interacademic o delegaţie de la Centrul de Cercetări în domeniul Financiar şi Monetar al Academiei de Ştiinţe din România, printre care s-a enumerat dna Elena Pădureanu, dr., conf. univ. şi Dl. Tudor Ciumara, dr., cercet. şt.

 

În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea IEFS, au fost accentuate direcţiile principale de colaborare şi coparticipare la programe şi proiecte ştiinţifice bilaterale, fapt demonstrat şi de elaborarea în comun a unei monografii care este deja în curs de editare.

 

A fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, care în mod evident vor condiţiona elaborarea unor lucrări ştiinţifice de valoare la nivel atât naţional cât şi internaţional.


Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică
Vizualizări: 8071 / Publicat: 13-08-2011, 23:52 /

„Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri” 


Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

Programul ancorează 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.

În cadrul aceluiaşi eveniment, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton. Lucrările pentru publicare vor fi recepţionate pînă la data de 25 octombrie, 2011.

Programul complet, precum şi informaţiile actualizate, pe parcurs, despre conferinţă le puteţi găsi la adresele electronice:  www.asm.md, www.iefs.md şi www.aitt.md

Informaţii de contact:  Ghitiu Lilia Tel.:50 11 35

                                     e-mail: iefs@iefs.md

Instrucţiuni privind prezentarea materialelor pentru publicare

Download program: program.pdf [549.44 Kb] (copieri: 1925)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică la aniversarea de 5 ani
Vizualizări: 8068 / Publicat: 26-07-2011, 13:04 /
[12:54:23] Jeny Lucasenco:  La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. 
Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. 
Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
 spre noi perfecţiuni!
 
Cu respect, Administratia IEFS
La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică spre noi perfecţiuni! Cu respect, Administratia IEFS

Profesorii Michael Grings (Germania) şi Tomas Zelinski (Slovacia) au ţinut două cursuri în cadrul trainning-urilor anuale întru perfecţionarea tinerilor cercetători
Vizualizări: 8014 / Publicat: 7-07-2011, 11:00 /

În perioada 1 – 5 august 2011, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în cadrul trainning-urilor anuale pentru tinerii cercetători, au fost ţinute două cursuri de către Prof. Michael Grings, reprezentant al Institutului de Agricultură şi Ştiinţe ale Produselor Alimentare, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Germania, cu genericul “Analiza ofertei, costului şi a venitului producătorului - Analysis of supply, cost and producer income”,  precum şi de către Dr. Tomas Zelinsky, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia, curs cu genericul “Statistică şi econometrie în programul R - Statistics and Econometrics in R”. Limba de lucru – engleza. 


Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”
Vizualizări: 8067 / Publicat: 5-07-2011, 12:18 /
Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”

În perioada 29 iunie – 02 iulie 2011, la invitaţia  Comitetului executiv al Comunităţii Statelor Independente, Dl Alexandru Stratan dr. hab., director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, s-a deplasat la Moscova în scopul participării la lucrările Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”.


Relansarea publicaţiei “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 8888 / Publicat: 22-06-2011, 12:40 /

În data de 21 iunie 2011, cu începere de la orele 15:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc relansarea  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe Economice în Republica Moldova”. 

 

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului şi a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Ion Tighineanu, m.c., 


IEFS a participat la Spartachiada AST (ediţia a VIII-a) a Federaţiei SINDASP mun. Chişinău, s. Vadul lui Vodă, revenindu-i marele premiu la proba de volei masculin
Vizualizări: 7840 / Publicat: 24-05-2011, 15:24 /
IEFS a participat la  Spartachiada AST (ediţia a VIII-a)  a Federaţiei SINDASP  mun. Chişinău, s. Vadul lui Vodă, revenindu-i marele premiu la proba de volei masculin

În perioada 21 – 22 mai 2011, a avut loc editia a VIII-a a Spartachiadei AST Chisinau a Federatiei SINDASP.

Competitiile s-au desfasurat în cadrul a mai multor probe sportive:

Fotbal Componenta echipei: Litvinenco Alexandru, Chistruga Marcel, Cucu Ion, Sandulescu Alexandru, Serbin Serghei.

Volei feminin Componenta echipei: Bordian Elena, Bîrca Iulita, Modîrca Olga, Timus Angela, Lucasenco Eugenia, Popa Elena.

Jocul de sah Componenta echipei: Lucasenco Eugenia, Chistruga Marcel, Litvinenco Alexandru

Jocul de dame Componenta echipei: Bîrca Iulita, Sandulescu Alexandru, Ojovan Argentin

Tenis de masa: Lucasenco Eugenia, Cucu Ion, Serbin Sergiu

 

Însa cel mai înalt rezultat l-a obtinut echipa de volei masculin, care au luat marele premiu, locul I, învingând adversarii de pe teren. Componenta echipei: Alexandru Stratan (dir. IEFS),  Alexandru Litvinenco, Dumitru Stratan, Marcel Chistruga, Ion Cucu si Argentin Ojovan.  

 

Colectivul IEFS este mândru de rezultatele obtinute si aduce mari multumiri tuturor participantilor! 


Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
Vizualizări: 8731 / Publicat: 18-02-2011, 15:10 /
Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
 În data de 14 februarie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de Dl. Douglas MacArthur, Preşedintele CASP (Canadian Agro-Sustainability Partnership), care a avut o întrevedere cu Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Directorul Institutului, precum şi alţi colaboratori ai secţiei „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”. În cadrul desfăşurării vizitei, Dl MacArthur s-a familiarizat cu activitatea IEFS, specificul instituţiei, domeniile de activitate, acesta la rîndul său prezentînd scopurile, priorităţile de activitate a asociaţiei CASP, care reprezintă o organizaţie ce cuprinde mai mult de 60 instituţii şi companii care doresc să mobilizeze şi să coordoneze interesele în vederea promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale.
În cadrul întrevederii au fost discutate posibile variante de colaborare prin elaborarea unor studii de marketing pe piaţă, în domeniul sectorului agro-alimentar. 

 


Adunarea anuală a Secţiei "Ştiinţe Exacte şi Economice" din cadrul AŞM. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2006-2010
Vizualizări: 8486 / Publicat: 17-02-2011, 14:32 /

În data de 11 ianuarie 2011, în sala Bibliotecii Centrale a AŞM, a avut loc Adunarea anuală a Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice. La şedinţă au fost prezenţi Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca, Prim-vice-preşedintele AŞM, academicianul Teodor Furdui, Vice-preşedintele AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Vice-ministrul economie, dr. Sergiu Ciobanu, precum şi alţi savanţi din mediul academic. În cadrul Secţiei au prezentat rapoarte de activitate 12 instituţii de profil, printre care s-a numărat şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.