Relansarea publicaţiei “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 11128 / Publicat: 22-06-2011, 12:40 /

În data de 21 iunie 2011, cu începere de la orele 15:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc relansarea  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe Economice în Republica Moldova”. 

 

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului şi a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Ion Tighineanu, m.c., 


IEFS a participat la Spartachiada AST (ediţia a VIII-a) a Federaţiei SINDASP mun. Chişinău, s. Vadul lui Vodă, revenindu-i marele premiu la proba de volei masculin
Vizualizări: 8135 / Publicat: 24-05-2011, 15:24 /
IEFS a participat la  Spartachiada AST (ediţia a VIII-a)  a Federaţiei SINDASP  mun. Chişinău, s. Vadul lui Vodă, revenindu-i marele premiu la proba de volei masculin

În perioada 21 – 22 mai 2011, a avut loc editia a VIII-a a Spartachiadei AST Chisinau a Federatiei SINDASP.

Competitiile s-au desfasurat în cadrul a mai multor probe sportive:

Fotbal Componenta echipei: Litvinenco Alexandru, Chistruga Marcel, Cucu Ion, Sandulescu Alexandru, Serbin Serghei.

Volei feminin Componenta echipei: Bordian Elena, Bîrca Iulita, Modîrca Olga, Timus Angela, Lucasenco Eugenia, Popa Elena.

Jocul de sah Componenta echipei: Lucasenco Eugenia, Chistruga Marcel, Litvinenco Alexandru

Jocul de dame Componenta echipei: Bîrca Iulita, Sandulescu Alexandru, Ojovan Argentin

Tenis de masa: Lucasenco Eugenia, Cucu Ion, Serbin Sergiu

 

Însa cel mai înalt rezultat l-a obtinut echipa de volei masculin, care au luat marele premiu, locul I, învingând adversarii de pe teren. Componenta echipei: Alexandru Stratan (dir. IEFS),  Alexandru Litvinenco, Dumitru Stratan, Marcel Chistruga, Ion Cucu si Argentin Ojovan.  

 

Colectivul IEFS este mândru de rezultatele obtinute si aduce mari multumiri tuturor participantilor! 


Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
Vizualizări: 10944 / Publicat: 18-02-2011, 15:10 /
Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
 În data de 14 februarie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de Dl. Douglas MacArthur, Preşedintele CASP (Canadian Agro-Sustainability Partnership), care a avut o întrevedere cu Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Directorul Institutului, precum şi alţi colaboratori ai secţiei „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”. În cadrul desfăşurării vizitei, Dl MacArthur s-a familiarizat cu activitatea IEFS, specificul instituţiei, domeniile de activitate, acesta la rîndul său prezentînd scopurile, priorităţile de activitate a asociaţiei CASP, care reprezintă o organizaţie ce cuprinde mai mult de 60 instituţii şi companii care doresc să mobilizeze şi să coordoneze interesele în vederea promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale.
În cadrul întrevederii au fost discutate posibile variante de colaborare prin elaborarea unor studii de marketing pe piaţă, în domeniul sectorului agro-alimentar. 

 


Adunarea anuală a Secţiei "Ştiinţe Exacte şi Economice" din cadrul AŞM. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2006-2010
Vizualizări: 10514 / Publicat: 17-02-2011, 14:32 /

În data de 11 ianuarie 2011, în sala Bibliotecii Centrale a AŞM, a avut loc Adunarea anuală a Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice. La şedinţă au fost prezenţi Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca, Prim-vice-preşedintele AŞM, academicianul Teodor Furdui, Vice-preşedintele AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Vice-ministrul economie, dr. Sergiu Ciobanu, precum şi alţi savanţi din mediul academic. În cadrul Secţiei au prezentat rapoarte de activitate 12 instituţii de profil, printre care s-a numărat şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.


Şedinţa Consiliului ştiinţific al IEFS (în format lărgit)
Vizualizări: 11065 / Publicat: 17-02-2011, 14:30 /
În data de 23 decembrie 2010 în incinta Institutului de Economi, Finanţe şi Statistică a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al IEFS. În cadrul Şedinţei au fost audiate rapoartele secţiilor IEFS privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a subdiviziunilororganizaţiei în anul 2010 şi în perioada anilor 2006-2010. De asemenea, Dl Director, Stratan Alexandru a prezentat un raport privind activitatea IEFS în sfera ştiinţei şi inovării în perioada 2006-2010

Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)
Vizualizări: 10001 / Publicat: 18-11-2010, 23:01 /
Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)

Vezi video aici


Renumitul economist Leszek Balcerowicz a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei
Vizualizări: 9631 / Publicat: 18-11-2010, 22:58 /

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a prim-ministrului Vlad Filat, în perioada de 6-7 noiembrie curent, s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova profesorul Leszek Balcerowicz (n. 1947), ex-viceprim-ministru şi ministru al finanţelor al Republicii Polone, unul din rarii politicieni şi economişti din Europa de Est, care are la activ succese majore, unanim recunoscute în lume. În cadrul acestei vizite de lucru, înaltul oaspete polonez a avut întrevederi cu conducerea ţării şi cu reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice.

În cadrul şedinţei de lucru cu genericul „Criza financiară şi scenarii post criză” ce s-a desfăşurat în incinta Academiei de Ştiinţe, economistul a prezentat experienţa Poloniei de depăşire a crizei mondiale, precum şi a răspuns la numeroase întrebări din partea publicului prezent.

În a doua parte a zilei,  Prof. Balcerowicz a participat la o Masă rotundă organizată de către Institutul de Economie, finanţe şi statistică în comun cu Academia de studii economice din Moldova, cu genericul „Transformări după socialism într-o perspectivă comparativă”. 
La finele acestui eveniment Dlui Profesor Leszek Balcerowicz i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM-ului.


Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică
Vizualizări: 9907 / Publicat: 18-11-2010, 21:47 /

 

Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică

În data de 12 octombrie, conducerea ATIC a efectuat o vizită de lucru la IEFS, cu scopul iniţierii unei colaborări eficiente pentru viitor. În cadrul întrevederii dintre conducerea celor două instituţii au fost discutate multiple direcţii tangenţiale de activitate dar şi posibilitatea unei conlucrări în domeniul cercetărilor ştiinţifice, ale elaborării unor proiecte de parteneriat. Între cele doua instituţii au fost efectuate şi un schimb de periodice din fondul bibliotecilor proprii.

Discuţiile în cadrul acestui eveniment, s-au soldat cu semnarea unui acord de colaborare dintre IEFS şi ATIC a RM.


Vizita delegaţiei Republicii Cehe la IEFS
Vizualizări: 9753 / Publicat: 18-11-2010, 21:24 /


În data de 15 octombrie, curent, IEFS-ul a fost vizitat de către o delegaţie din Republica Cehă, şi anume de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi a Departamentului de clastere şi cooperare în afaceri din Republica Cehă.

În cadrul acestei vizite, a fost ţinut un discurs de către Hana Brezinova, manager de proiect din cadrul departamentului pentru clastere şi colaborări de afaceri din Republica Cehă, la care au asistat colaboratorii IEFS. În urma dezbaterilor lansate după prezentare, a fost enunţat unanim importanţa, caracterul inovaţional şi actualitatea subiectului respectiv şi pentru Republica Moldova "CZECHINVEST", care ar putea lua drept model structura fondată în ţara respectivă. În această ordine de idei, s-a propus o colaborare pentru viitor dintre IEFS şi reprezentanţii structurilor cehe întru asistarea şi iniţierea cercetătorilor ştiinţifici ai IFES-ului în sfera fondării şi activităţii clasterelor.


Vizita delegaţiei IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice din România în perioada 28 septembrie - 1 octombrie, 2010
Vizualizări: 10561 / Publicat: 18-11-2010, 21:18 /


În perioada 28 septembrie – 1 octombrie, 2010, conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică împreună cu o delegaţie, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţionalde Cercetări în Economie (INCE) din România.

În cadrul vizitei s-au stabilit relaţii de colaborare cu următoarele institute: Institutul de Economie Agrară, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare, Institutul de Prognoză Economică, Institutul de Economie Naţională, Centrul de Informare şi Documentare România – OECD,  Centrul de Informare şi Documentare Economică.

În urma vizitei întreprinse, s-a decis de a semna un memorandum de colaborare între INCE şi IEFS care va fi axat pe studii, teme de cercetare şi ediţii comune.

Institutul de Prognoză Economică are o revistă de însemnătate internaţională - „Romanian Journal for Economic Forecasting”  fiind parte a "ISI - Thomson Scientific Master Journal List"  cu care cercetătorii ştiinţifici din cadrul IEFS ar putea colabora şi propune materiale spre publicaţie.

La fel, în urma vizitei s-a ajuns la înţelegerea ca colaboratorii IEFS să poată beneficia de un suport informaţional în cadrul cercetărilor efectuate. În acest scop vor fi disponibile resursele Centrului de Informare şi Documentare România – OECD, care este unicul centru de documentare în afara ţărilor OECD.

În acelaşi scop, au fost întreprinse două vizite la Banca Naţională a României, prima pe 28 septembrie la lansarea cărţii d-lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi a doua vizită a fost cu ocazia participării la conferinţa organizată de BNR, Bucureşti, 30 septembrie 2010 „Coordonate de actualitate ale restructurării economiei româneşti” cu ocazia împlinirii a 130 ani de la fondare, la care au fost discutate probleme ce ţin de politica fiscală a României.