Audieri publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021
Vizualizări: 1639 / Publicat: 1-12-2021, 13:41 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021, Institutul Național de Cercetări Economice, organizează la 10 decembrie 2021, ora 11.00, audieri publice în care vor fi examinate  Rapoartele științifice anuale desfășurate în cadrul institutului.

Desfășurarea audierilor publice va avea loc în format mixt cu posibilitatea de participare online a parților interesate.

Datele de acces la ședința:

Link: https://us02web.zoom.us/j/2855057466?pwd=TX...lBBZFBid2hMQT09

Meeting ID: 285 505 7466

Passcode: audieri

 

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, etapa anului 2021, perfectate conform cerințelor ANCD  pot fi accesate:

 

1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, conducător Stratan A., m.c. al AȘM, dr.hab. Acces: pg-stratan-audieri-asm-2021-final.pdf [1.57 Mb] (copieri: 710)

2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației, conducător Gagauz Olga, dr.hab. Acces: ppt-gagauz_proiect-de-stat_ds_2021-1.pdf [1.07 Mb] (copieri: 502)

3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, conducător Perciun Rodica, dr. hab.  Acces: 1639473682_perciun-prezentare-2021-consiliu-proiect-ppt.pdf [4.25 Mb] (copieri: 771)

4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova, conducător Colesnicova Tatiana, dr. Acces: 10.12.2021asm-ps123colesnicovat.pdf [7.34 Mb] (copieri: 400)

5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova, conducător Vinogradova Natalia, dr. Acces: vinogradova_ecosimm_audieri-publice_211210.pdf [2.31 Mb] (copieri: 542)


Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021
Vizualizări: 1536 / Publicat: 26-11-2021, 08:25 /

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

 

La data de 25 noiembrie 2021 Directorul Institutului Național de Cercetări Economice dl. STRATAN Alexandru, mem.cor.al AȘM, dr.hab., prof., a participat la lucrările Ediției a 13-a a Conferinței Internaționale ICMEA 2021 “International Conference on Management, Economics and Accounting” (Alba Iulia, Transilvania, Romania), organizată de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia și Institutul de Studii Financiare.

 

În cadrul ședinței plenare a conferinței dl. prof.Alexandru STRATAN a prezentat raportul „Assessment of the Entrepreneurial Ecosystem in the Republic of Moldova: Opinion of Entrepreneurs” („Evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova: opinia antreprenorilor”, coautori: VINOGRADOVA N., dr.,conf.cercet. și NOVAC A., dr.,conf.cercet.), în care au fost reflectate unele rezultate, obținute în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat).


Masa rotundă cu genericul „Reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”
Vizualizări: 1400 / Publicat: 23-11-2021, 15:15 /

La data de 25 noiembrie 2021, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul Reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

 

Limba de comunicare – română.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/8346200585?pwd=Vl...nRkVzBNQ1JZdz09

Meeting ID: 834 620 0585

Parola: 777

 

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agendaro251121.pdf [218.81 Kb] (copieri: 345)


Nota de poziție a INCE pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022
Vizualizări: 1421 / Publicat: 23-11-2021, 14:22 /

În data de 11 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a expus consultărilor publice Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. În acest context, Institutul Național de Cercetări Economice vine cu comentarii vis-a-vis de noile măsuri propuse.

 

Nota de poziție poate fi descărcată aici: nota-de-pozitie.pdf [492.73 Kb] (copieri: 390)Concursul pentru rezultate remarcabile și contribuție în promovarea excelenței științifice, ediția anului 2021
Vizualizări: 1331 / Publicat: 16-11-2021, 08:43 /

Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetări Economice, în baza deciziei nr.3 din 12 noiembrie 2021 (proces verbal nr. 7) anunţă demararea Concursului pentru rezultate remarcabile și contribuție în promovarea excelenței științifice, ediția anului 2021. 

În urma concursului vor fi conferite Premii pentru următoarele nominații:

 

SAVANTUL ANULUI 2021;

TÂNĂRUL SAVANT AL ANULUI 2021.

 

Condițiile și documentele le vedeți aici: anunt_concurs-2021.docx [86.7 Kb] (copieri: 390) rezultate_indicatori.pdf [255.27 Kb] (copieri: 377)


Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus
Vizualizări: 1465 / Publicat: 12-11-2021, 07:12 /

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

La data de 10 noiembrie 2021 în regim online, a avut loc Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”, organizată de Secția Cercetări în antreprenoriat a Institutului Național de Cercetări Economice a Republicii Moldova în colaborare cu Secția Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus. 

Evenimentul a fost deschis cu un mesaj de salut de către directorul INCE Alexandru STRATAN, prof., dr. hab., mem. cor. al AȘM, care i-a felicitat pe participanți cu Ziua Internațională a Științei, marcată anual pe 10 noiembrie. Directorul Institutului de Economie al ANȘ al Republicii Belarus Dl. Vasily HURSKY, dr. hab., prof., în mesajul său de salut, a avut un discurs asupra tendințelor moderne în dezvoltarea antreprenoriatului.

 

La eveniment au participat cercetători științifici, cadre didactice și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri din Moldova și Republica Belarus.

Dna dr. Anna POPKOVA, șeful Secției Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie, a prezentat rezultatele monitorizării stării actuale și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Belarus.

 

 


Sinteza rezultatelor studiului privind managementul deșeurilor periculoase în Republica Moldova
Vizualizări: 1464 / Publicat: 10-11-2021, 11:29 /

O problemă de risc major pentru sănătatea populației și a mediului din Republica Moldova este generată de deșeurile toxice, care sunt amestecate cu deșeurile menajere și apoi aruncate la groapa de gunoi. Din păcate, în Republica Moldova gestionarea deșeurilor toxice se bazează pe modelul liniar (colectare-transportare-depozitare) dar nu pe cel circular. Totuși, în prezent, nu este suficientă separarea uniformă a deșeurilor nepericuloase şi periculoase. Separarea deșeurilor periculoase constituie primul pas în activitățile celor 3R, iar în general, cei 3R (Reducere, Reutilizare, Reciclare) nu sunt folosiți în Republica Moldova. Riscul deșeurilor periculoase asupra sănătății umane precum şi asupra mediului înconjurător nu poate fi evaluat numai prin prisma caracterului periculos al deșeului, dar și prin: gradul de periculozitate al deșeului (cuprinzând: volum, concentrație, întindere, etc.); calea de expunere prin care substanța periculoasă trece de la sursă la receptor (cuprinzând așezarea geografică şi hidrogeologică, etc.) și starea receptorului. Astfel, este important de a cunoaște aceste date şi informații pentru evaluarea riscului dat prin producerea, stocarea şi depozitarea de deșeuri periculoase. 

 

Studiul poate fi descărcat aici: sinteza_-deseuri.pdf [368.22 Kb] (copieri: 826)


Masa rotundă cu genericul „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova”
Vizualizări: 1358 / Publicat: 9-11-2021, 11:42 /

La data de 11 noiembrie 2021, cu începere de la orele 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova” organizată de Secția „Economie agroalimentară și dezvoltare rurală” din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.  
Evenimentul va pune în discuție unele rezultate obținute de echipa de cercetare ca urmare a implementării Programului de Stat „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova”, conducător de proiect: mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan.
Agenda evenimentului: agenda-masa-rotunda-seadr.pdf [93.65 Kb] (copieri: 398)
Date de conexiune:
Meeting ID: 851 7532 3019
Passcode: 230338

La data de 11 noiembrie 2021, cu începere de la orele 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova” organizată de Secția „Economie agroalimentară și dezvoltare rurală” din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.  

Evenimentul va pune în discuție unele rezultate obținute de echipa de cercetare ca urmare a implementării Programului de Stat „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova”, conducător de proiect: mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan.

Agenda evenimentului: agenda-masa-rotunda-seadr.pdf [93.65 Kb] (copieri: 398)

Date de conexiune:

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85175323019?pwd=R...DbjBIUT09 

Meeting ID: 851 7532 3019

Passcode: 230338


Celebrarea celei de-a XI-a ediție a Zilei Științei
Vizualizări: 1459 / Publicat: 5-11-2021, 11:49 /

Celebrarea celei de-a XI-a ediție a Zilei Științei

Celebrarea celei de-a XI-a ediție a Zilei Științei

În cei 75 de ani de existenţă, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) s-a dezvoltat,  pornind cu un mic sector de cercetare economică în cadrul Bazei Moldoveneşti de cercetări știinţifice a Academiei de Ştiinţe a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (AŞ URSS) și  devinind o instituţie academică de performanță în domeniul economic și socio-demografic, recunoscută pe plan național și internațional.

Rezultatele și evenimentele INCE în retrospectivă pot fi vizualizate aici: rezultate-ince-in-retrospectiva-pentru-ziua-stiincei.docx [2.06 Mb] (copieri: 359)


Masa rotundă internațională în format on-line: „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”
Vizualizări: 1433 / Publicat: 3-11-2021, 11:07 /

La data de 10 noiembrie  2021, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”, organizată de Secția „Cercetări în antreprenoriat” a Institutului Național de Cercetări Economice a Republicii Moldova în colaborare cu Secția Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus.

În cadrul Mesei Rotunde inclusiv se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor, desfășurate în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat) în anul 2021.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Limba de comunicare – română, rusă, engleză.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/87536998431?pwd=M...2tobkE5V0MvUT09

Meeting ID: 875 3699 8431

Passcode: 123

Programul evenimentului  - în l.română:  agenda-masa-rotunda_10.11.2021.pdf [714.59 Kb] (copieri: 353)
- în l.rusă: ibiib_uic-yoc_10.11.2021.pdf [759.08 Kb] (copieri: 416)