Ședința Consiliului științific al INCE
Vizualizări: 1083 / Publicat: 13-01-2022, 12:26 /

La 24 decembrie  2021, în cadrul ședinței Consiliului științific al INCE, au fost examinate Raportul anual privind  activitatea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării finanțate instituțional în anul 2021 și Raportul ştiinţific final privind executarea proiectului de cercetări științifice. Program de postdoctorat (2020-2021)

În cadrul ședinței au fost prezentate cele mai relevante rezultate științifice,  publicațiile editate în anul 2021, principalele evenimente științifice desfășurate, colaborarea științifico-practică dezvoltată  cu centre de cercetare de peste hotare, instituții și universități, cu organizații și autorități publice centrale și locale,  alte activități desfășurate în cadrul INCE și BRTȘ.


Raportul instituțional pentru anul 2021 poate fi accesat aici: raport-2021-finantare-institutionala-final.pdf [2.77 Mb] (copieri: 812)
Raportul BRTȘ pentru anul 2021: raport-brts-pp-2021.pdf [2.01 Mb] (copieri: 465)

Raportul ştiinţific final privind executarea proiectului de cercetări științifice. Program de postdoctorat (2020-2021) poate fi accesat aici: raport-final-postdoctorat_-2021-cociug.pdf [306.89 Kb] (copieri: 362)


Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”
Vizualizări: 1238 / Publicat: 20-12-2021, 11:17 /

Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”

În data de 16 decembrie  2021 a avut loc Masa Rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, organizată de Centrul Cercetări Demografice al INCE.

 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023). Coordonatorul de proiect dr. hab., conf. cercet. Olga Gagauz, a prezentat principalele rezultate ale studiului „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, obținute de echipa de cercetare. Studiul a fost axat pe analiza comprehensivă a dinamicii populației și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență și prezentarea prognozei demografice seria 2019-2040.

 

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona CREȚU, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției sociale, ai Biroului Național de Statistică; colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM și USMF ”N.Testemițanu”), partenerii de dezvoltare ai Fondul ONU pentru Populație (UNFPA),  reprezentanți ai societății civile, dar și colegi din România. 

 

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, prin numărul participanților, dar și discuțiile din sesiunea întrebări și răspunsuri. Printre concluziile principale s-a constatat declinul demografic și îmbătrânirea populației care înregistrează proporții înalte; diferențe mari în efectivul numeric al populației; modificări în structura pe vârste a populației (mai puțini tineri și mai mulți bătrâni), evidențiind provocările demografice pentru perioada ulterioară.


Atelierul de lucru ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”
Vizualizări: 1094 / Publicat: 20-12-2021, 07:24 /

 

Atelierul de lucru ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”


 

La data de 17 decembrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Zusammenarbeit (DSIK) au organizat atelierul de lucru dedicat prezentării și punerii în discuție a documentului ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”.

Studiu a fost realizat în cadrul proiectului DSIK „Accesul la finanțare pentru o dezvoltare durabilă și adaptabilă la climă a zonelor rurale din Republica Moldova” de către compania olandeză de cercetare și consultanță „Servicii de risc climatic” în cooperare cu Universitatea Wageningen. Acesta proiectează consecințele și riscurile schimbărilor climatice pentru regiune, în special pentru producția agricolă, într-un scenariu „mediu” (RCP4.5), precum și într-un scenariu „pesimist” (RCP8.5), în fiecare caz, pentru o perioadă medie de (30 de ani) și pe termen lung (50 de ani).

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului mediului, instituții de cercetare, servicii de stat.

 


Workshop internațional în format mixt “România-Republica Moldova: oportunitățile de colaborare în cadrul parteneriatului estic”
Vizualizări: 1174 / Publicat: 17-12-2021, 19:47 /
Workshop internațional în format mixt “România-Republica Moldova: oportunitățile de colaborare în cadrul parteneriatului estic”

La data de 17 decembrie 2021, Universitatea ARTIFEX din București, România împreună cu Secția Cercetări Sociale și Nivelul de Trai a Institutului Național de Cercetări Economice au organizat un workshop internațional în format mixt (cu prezență fizică și în format online) cu tema ”România-Republica Moldova: oportunitățile de colaborare în cadrul parteneriatului estic”.


Cu un cuvânt de salut au venit: Prof. univ. dr. Alexandru Manole – Rector al Universității ARTIFEX din București; Conf. univ. dr. Angela Timuș – Secretar științific, INCE; Conf. cerc. dr. Tatiana Colesnicova - Șef Secție Cercetări Sociale și Nivelul de Trai, INCE.


În cadrul workshop-ului au fost puse în discuție următoarele rapoarte: Politici de protecție socială în contextul incluziunii persoanelor cu dizabilități – raportor Dr. Tatiana Gutium, INCE; Excluziunea socială a persoanelor vârstnice din Republica Moldova – raportor Drd. Ecaterina Heghea, INCE; Barierele incluziunii sociale în fața persoanelor cu dizabilități – raportor Drd. Mircea Gutium, INCE; România-Republica Moldova - oportunități în cadrul parteneriatului estic – raportor Dr. Ghenadie Ciobanu, Universitatea ARTIFEX din București.


În cadrul evenimentului a avut loc dezbateri pe marginea rapoartelor realizate și au fost analizate oportunități de colaborare între Universitatea ARTIFEX și Institutul Național de Cercetări Economice.


Atelier de lucru ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”
Vizualizări: 1186 / Publicat: 14-12-2021, 15:55 /

La data de 17 decembrie 2021, cu începere de la orele 9:00, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Zusammenarbeit (DSIK) organizează prezentarea și punerea în discuție a documentului ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”.

Evenimentul va putea fi urmărit online, prin intermediul platformei ZOOM.


Datele de conexiune:

Link: https://us02web.zoom.us/j/89001633708?pwd=c...DVaMzVlSFB2UT09

Meeting ID: 890 0163 3708

Passcode: 883438

 

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului DSIK „Accesul la finanțare pentru o dezvoltare durabilă și adaptabilă la climă a zonelor rurale din Republica Moldova” de către compania olandeză de cercetare și consultanță „Servicii de risc climatic” în cooperare cu Universitatea Wageningen. Studiul proiectează consecințele și riscurile schimbărilor climatice pentru regiune, în special pentru producția agricolă, într-un scenariu „mediu” (RCP4.5), precum și într-un scenariu „pesimist” (RCP8.5), în fiecare caz, pentru o perioadă medie de (30 de ani) și pe termen lung (50 de ani).


Audieri publice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021
Vizualizări: 1328 / Publicat: 14-12-2021, 10:15 /

Vineri,  10 decembrie 2021 în cadrul INCE au fost audiate public Rezultatele obținute în cadrul proiectelor din Programului de Stat (2020-2023). Audierile publice s-au desfășurat în cadrul ședinței lărgite a Consiliului științific INCE cu participarea membrilor Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

La audierile publice au participat Președintele a AȘM dl. acad. Ion TIGHINEANU, Secretarul științific general dna dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, Secretarul de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dna  Felicia BECHTOLDT, coordonatorul secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte dl. m.c., Victor MORARU, conducătorii echipelor partenere în cadrul proiectilelor de cercetare,  dna dr. hab. Larisa BUGAIAN, UTM și dna dr. hab. Mariana DOGA-MÎRZAC, USM, cercetători științifici, alte părți interesate.

În cadrul audierilor au fost prezentate rezultatele științifice obținute în anul 2021, modalitatea de implementare și diseminare a rezultatelor, lucrările științifice publicate, colaborarea dezvoltată de echipele de proiect la nivel național și internațional, alte rezultate importante obținute.

În cadrul ședinței au fost vociferate evaluarea proiectelor și recomandările incluse în avizul experților.

Ca urmare a audierilor publice, s-a decis aprobarea rapoartelor științifice anuale și rezultatelor implementate în cadrul proiectelor din cadrul Programului de stat 2020-2023.

Rapoartele științifice anuale pot fi accesate (versiunea finală):

1. Proiectul  „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”, conducător de proiect Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr.hab. Acces: raport-anual-program-de-stat-stratan-2021-final-dec-2021.pdf [684.53 Kb] (copieri: 387)

2. Proiectul „Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, conducător de proiect Gagauz Olga, dr.hab. Acces: raport-anual-_proiect_2021_gagauzo_14dec.pdf [1.79 Mb] (copieri: 409)

3. Proiectul „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, conducător de proiect Perciun Rodica, dr. hab. Acces: final-raport-2021-perciun.pdf [1.63 Mb] (copieri: 617)

4. Proiectul „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, conducător de proiect Colesnicova Tatiana, dr. Acces: raport_ps123colesnicovat.pdf [1.33 Mb] (copieri: 425)

5. Proiectul „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, conducător de proiect Vinogradova N., dr. Acces: raport-anual-final_ps_20.80009.0807.38_vinogradova_ince.pdf [6.15 Mb] (copieri: 459)

5.     Proiectul „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, conducător de proiect  Vinogradova N., dr.Vineri, 10 decembrie 2021 în cadrul INCE au fost audiate public Rezultatele obținute în
cadrul proiectelor din Programului de Stat (2020-2023). Audierile publice s-au desfășurat în
cadrul ședinței lărgite a Consiliului științific INCE cu participarea membrilor Secției Științe
Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanților
Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
La audierile publice au participat Președintele a AȘM dl. acad. Ion TINGHINEANU, Secretarul
științific general dna dr.hab. Liliana CONDRATIUC, Secretarul de Stat al Ministerului Muncii și
Protecției Sociale, dna Felicia BECHTOLDT, coordonatorul secției Științe Sociale, Economice,
Umanistice și Arte dl. m.c., Victor MORARU, conducătorii echipelor partenere în cadrul
proiectilelor de cercetare, dna dr.hab. Larisa BUGAIAN, UTM și dna dr.hab. Mariana DOGA-
MÎRZAC, USM, cercetători științifici, alte părți interesate.
În cadrul audierilor au fost prezentate rezultatele științifice obținute în anul 2021, modalitatea de
implementare și diseminare a rezultatelor, lucrările științifice publicate, colaborarea dezvoltată
de echipele de proiect la nivel național și internațional, alte rezultate importante obținute.
În cadrul ședinței au fost vociferate evaluarea proiectelor și recomandările incluse în avizul
experților.
Ca urmare a audierilor publice, s-a decis aprobarea rapoartele științifice anuale și
rezultatele implementate în cadrul proiectelor din cadrul Programului de stat 2020-2023.
Rapoartele științifice anuale pot fi accesate (versiunea finală):
1. Proiectul „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a
competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”, conducător
de proiect Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr.hab.
2. Proiectul „Migrația,schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”,
conducător de proiect Gagauz Olga, dr.hab.
3. Proiectul „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica
Moldova”, conducător de proiect Perciun Rodica, dr. hab.
4. Proiectul „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale
orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”,
conducător de proiect Colesnicova Tatiana, dr.
5. Proiectul „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica
Moldova”, conducător de proiect Vinogradova N., dr.

INCE-UTM-USV: Economia circulară – model de dezvoltare durabilă
Vizualizări: 1238 / Publicat: 13-12-2021, 20:38 /

 

INCE-UTM-USV: Economia circulară – model de dezvoltare durabilă

 

În perioada 17-19 noiembrie 2021, echipa proiectului 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în R.Moldova a efectuat o vizită la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), România, în scopul participării la Masa Rotundă Economia circulară – model de dezvoltare durabilă.

 

Cu un cuvânt de salut a venit: Prof. univ. dr. hab. Carmen Nastase – Decan FEAA/USV, Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – Prorector USV, director Centru de Studii Europene, Conf. univ. dr. Mariana Lupan – Prodecan FEAA, Conf. univ. dr. Iulian Condratov – Prodecan FEAA, Conf. univ. dr. Anisoara Apetrei -  Prodecan FEAA.

 

În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție următoarele subiecte: Economie sustenabilă prin susținerea conceptului de economie circulară – introducerea temei, raportor Carmen Nastase, prof. univ. dr. hab, USV; despre perceperea tinerilor UTM a conceptului de Economie circulară, raportori  Larisa Bugaian, dr. hab. prof., coordonator de proiect, UTM,  Iuliu Țurcan, dr. conf. UTM; Planul de acțiune al UE pentru economia circulară, Mihai Popescu, conf. univ. dr., FEAA/USV; Managementul deșeurilor municipale în R. Moldova, raportori Rodica Perciun, dr. hab., INCE, Nicolae Popa, INCE; Gestionarea deșeurilor la întreprinderile din R. Moldova, Olga Timofei, dr., INCE, Sergiu Țirigan, drd. INCE; Managementul deșeurilor periculoase: cazul R. Moldova, Viorica Popa, dr., INCE; Către o economie circulară: politici și strategii inteligente - raportor Victoria Iordachi, dr. conf., INCE.

 

Astfel, a fost realizat un valoros schimb de opinii referitoare la rezultatele cercetărilor. Au fost identificate provocările, problemele, dar și similitudinile caracteristice implementării economiei circulare în țările noastre.

 

Ca urmare a discuțiilor, a fost expusă dorința tuturor părților în vederea conlucrării pentru aplicarea la proiecte comune în acest domeniu deosebit de important.


Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență” (în format online)
Vizualizări: 1290 / Publicat: 6-12-2021, 10:55 /

La data de 16 decembrie 2021, cu începere de la orele 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență” organizată de Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.   

Evenimentul va pune în discuție unele rezultate obținute de echipa de cercetare ca urmare a implementării Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, conducător de proiect: dr. hab., conf. cercet. Olga Gagauz. 

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Date de conexiune:

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/2606594894?pwd=VF...3NzVGQxOE5Wdz09

Meeting ID: 260 659 4894

Passcode: 54321

Agenda evenimentului: agenda_masa-rotunda-16.12.21.docx [123.18 Kb] (copieri: 355)


Masa rotundă internațională (Moldova-Ucraina) în format online: „Perspective și rolul științei în contextul transformării proceselor socio-economice”
Vizualizări: 1131 / Publicat: 2-12-2021, 12:30 /

La data de 03 decembrie 2021, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă internațională în format on-line cu genericul „Perspective și rolul științei în contextul transformării proceselor socio-economice / Перспективы и роль науки в контексте трансформации социально-экономических процессов”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova în colaborare cu Catedra Contabilitate și fiscalitate a Universității Agrare de Stat din Odesa, Ucraina (кафедра Учета и налогообложения Одесского Государственного Аграрного Университета).

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Limba de comunicare – rusă

Înregistrarea participanților va avea loc începând cu ora 13:30.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/83921014284?pwd=Z...EtDaXZlWlU4UT09

Meeting ID: 839 2101 4284

Parola: 1234

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agendaru-03122021.pdf [177.71 Kb] (copieri: 384)


Audieri publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021
Vizualizări: 1419 / Publicat: 1-12-2021, 13:41 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021, Institutul Național de Cercetări Economice, organizează la 10 decembrie 2021, ora 11.00, audieri publice în care vor fi examinate  Rapoartele științifice anuale desfășurate în cadrul institutului.

Desfășurarea audierilor publice va avea loc în format mixt cu posibilitatea de participare online a parților interesate.

Datele de acces la ședința:

Link: https://us02web.zoom.us/j/2855057466?pwd=TX...lBBZFBid2hMQT09

Meeting ID: 285 505 7466

Passcode: audieri

 

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, etapa anului 2021, perfectate conform cerințelor ANCD  pot fi accesate:

 

1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, conducător Stratan A., m.c. al AȘM, dr.hab. Acces: pg-stratan-audieri-asm-2021-final.pdf [1.57 Mb] (copieri: 617)

2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației, conducător Gagauz Olga, dr.hab. Acces: ppt-gagauz_proiect-de-stat_ds_2021-1.pdf [1.07 Mb] (copieri: 437)

3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, conducător Perciun Rodica, dr. hab.  Acces: 1639473682_perciun-prezentare-2021-consiliu-proiect-ppt.pdf [4.25 Mb] (copieri: 642)

4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova, conducător Colesnicova Tatiana, dr. Acces: 10.12.2021asm-ps123colesnicovat.pdf [7.34 Mb] (copieri: 328)

5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova, conducător Vinogradova Natalia, dr. Acces: vinogradova_ecosimm_audieri-publice_211210.pdf [2.31 Mb] (copieri: 466)