Colaboratorii Secției „Politici Financiare și Monetare” din cadrul INCE fructifică conlucrarea cu Catedra „Finanțe și Bănci” a UCCM
Vizualizări: 1593 / Publicat: 14-11-2016, 11:28 /


La data de 11 noiembrie, 2016, catedra „Finanțe și Bănci” din cadrul Universităţii Cooperatist-comerciale din Moldova a organizat o Lecție Publică  pentru studenții ciclului I (studii universitare de licență).

 


Condoleanțe
Vizualizări: 1370 / Publicat: 14-11-2016, 07:02 /
Conducerea Institutului Naţional de Cercetări Economice şi colaboratorii INCE  exprimă profundul regret în legătură cu decesul Dnei Taragan Raisa. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Felicitare
Vizualizări: 3014 / Publicat: 10-11-2016, 11:11 /Lansarea tradiţională în cadrul INCE a unei noi cărţi
Vizualizări: 1539 / Publicat: 10-11-2016, 09:52 /
Institutul Național de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita la lansarea Monografiei „Managementul finanțelor publice”, autor: dr. hab., prof. Tatiana Manole. 
Evenimentul preconizat va avea loc miercuri, 16 noiembrie 2016, cu începere de la ora 14:30, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, of. 209.
La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii.

Institutul Național de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita la lansarea Monografiei „Managementul finanțelor publice”, autor: dr. hab., prof. Tatiana Manole. Evenimentul preconizat va avea loc miercuri, 16 noiembrie 2016, cu începere de la ora 14:30, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, of. 209.La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii.

 

Lansarea tradiţională în cadrul INCE a unei noi cărţi


Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.
Vizualizări: 1935 / Publicat: 25-10-2016, 11:50 /


La data de 21 octombrie 2016, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) a organizat Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.

La eveniment au participat 32 de persoane - reprezentanţi ai UN Women în Republica Moldova, Direcției generale dezvoltarea mediului de afaceri și investiții a Ministerului Economiei, Direcției Management Financiar a Primăriei mun. Chișinău, Direcției evenimente de afaceri a Camerei de Comerț și Industrie, ai ODIMM, ai Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Asociației Antreprenorilor cu Dezabilități, Asociației Femeilor Manager, Clubului femeilor antreprenoare ”Artemida”, antreprenori, cercetători științifici ai INCE, reprezentanți ai presei.

 


Invitaţie la seminarul interdisciplinar INCE-IE
Vizualizări: 1467 / Publicat: 25-10-2016, 10:46 /

La data de 26 octombrie 2016, cu începere de la orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice și Institutul de Energetică al AȘM vor organiza seminarul comun dedicat problemelor ramurii energetice și influența acesteia asupra dezvoltării economiei naționale, prin prisma utilizării balanțelor inter-ramurale.  

Seminarul va avea loc în incinta INCE, str. Ion Creangă, 45, etajul 3, bir. 309.


Institutul Naţional de Cercetări Economice anunţă concurs pentru următoarele posturi ştiinţifice:
Vizualizări: 1641 / Publicat: 21-10-2016, 13:08 /

Director adjunct pentru probleme de știință – 1

Secretar științific – 1

 

Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa: Institutul Național de Cercetări Economice, str. I. Creangă 45, bir. 300, Secția Personal, tel. 50-11-00

Termenul de depunere a actelor nu poate fi mai mic de 1 lună de la data publicării anunţului


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1649 / Publicat: 21-10-2016, 08:20 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la conferința de presă dedicată lansării unui nou număr al  publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” - “Moldovan Economic Trends” (MET). Evenimentul se va desfăşura în incinta Sălii de Conferințe a Institutului Naţional de Cercetări Economice, (str. I. Creangă 45, of. 303), la data de 25 octombrie 2016, cu începere de la orele 10:00.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-      Principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dar şi dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile;

-      Prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Sunt invitați reprezentanții mass-media. 


ANUNŢ
Vizualizări: 1704 / Publicat: 18-10-2016, 09:23 /

La data de 21 octombrie 2016, începând cu orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) (str. Ion Creangă, 45, bir. 209, et. II), va organiza Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”. Masa rotundă este organizată în vederea dezbaterii problemelor privind dezvoltarea politicii de susţinere a antreprenoriatului feminin.

 


AVIZ!
Vizualizări: 2062 / Publicat: 10-10-2016, 16:32 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor habilitat

 Teoria şi practica managementului stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova”

 

SPECIALITATEA 521.03 – Economie și management în domeniu financiar

 

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

competitor la titlul științific – dr., conf.univ. Perciun Rodica

conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. Alexandru Stratan

 

ședinţa va avea loc la 20 octombrie 2016, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45