Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate (2022)
Vizualizări: 247 / Publicat: 14-04-2022, 08:15 /

Au fost elaborate tarifele noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2022. 

Documentul poate fi descărcat aici: tarife-lucrari-mecanizate-2022.pdf [3.72 Mb] (copieri: 138)


Susținerea refugiaților din Ucraina care vin în Republica Moldova
Vizualizări: 350 / Publicat: 2-03-2022, 17:33 /
Susținerea refugiaților din Ucraina care vin în Republica Moldova
Foto: Andrei Mardari

 

 


MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN
Vizualizări: 267 / Publicat: 1-03-2022, 13:11 /

MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN


Asociația obștească ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” 

________________________________________________

MD-2028, Str. Academiei 5, birou 340, Chișinău


MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN

Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă și legitimă, amenințate fiind suveranitatea, integritatea teritorială și independența de stat.

Ucraina este supusă unei agresiuni militare externe care nu se înscrie în logica civilizației umane din secolul XXI și dacă securitatea nu este partajabilă, insecuritatea unui stat, unui popor nu poate fi diminuată prin alimentarea insecurității altui stat, altui popor. Mesajul nostru este unul plenar de pace și înțelegere, solidaritate și reziliență, dat fiind că omenirea se află în pragul unei catastrofe fără precedent, distrugerea reciprocă este garantată atunci când înțelepciunea și răspunderea pentru destinele omenirii sunt jertfite în numele unor obiective iluzorii.

Institutele de Cercetare au stabilit și întrețin relații fructuoase de colaborare științifică cu institutele și universitățile din Ucraina, glasul oamenilor de știință din ambele țări este ferm pentru pace și dezvoltare. Exprimăm deplina convingere că problemele pot fi și vor fi rezolvate prin negocieri, iar dezbateri vor avea loc doar la masa de negocieri și la foruri științifice.


Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare


MESSAGE OF SOLIDARITY AND SUPPORT FOR THE UKRANIAN PEOPLE

The Board of Directors of the Research Institutes, on behalf of all employees of the public law organizations in the field of research and innovation they lead, expresses its full solidarity with the heroic struggle of the Ukrainian people for the right to decide sovereignly their destiny and achieve their European vocation. The cause of the Ukrainian people is right and legitimate, as sovereignty, territorial integrity and independence of the state are being threatened.

Ukraine is subject to an external military aggression that is not part of the logic of human civilization in the 21st century, and if security is not shareable, the insecurity of one state, one nation cannot be diminished by fueling the insecurity of another state, another nation. Our message is full of peace and understanding, solidarity and resilience, given that humanity is on the brink of an unprecedented catastrophe, mutual destruction is guaranteed when wisdom and responsibility for the destinies of mankind are sacrificed in the name of illusory goals.

Research institutes have established and maintain fruitful scientific cooperation relations with Ukrainian institutes and universities, the voice of scientists in both countries is firm for peace and development. We are fully convinced that the issues can and will be resolved through negotiations, and that debates will take place only at the negotiating table and at scientific forums.


The Board of Directors of the Research Institutes

CHISINAU, 1.03.2022


Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”
Vizualizări: 338 / Publicat: 28-02-2022, 18:38 /
Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business
și Turism din Budva, Muntenegru, impreuna cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest,
Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul
Național de Cercetari Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022
conferinta științifică jubiliara cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare
în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.

subject-international-technology-cooperation-trade-and-innovation-in-supply-chain-after-the-covid-
19-pandemic/
Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”

Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business și Turism din Budva, Muntenegru, împreună cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest, Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022 conferinta științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.


Pentru mai multe detalii accesați: http://oikosinstitut.org/x-jubilee-scienti...id-19-pandemic/

invitation-2022.-1.pdf [563.71 Kb] (copieri: 157)

oikos-rollup-rollup-gotov.pdf [6.92 Mb] (copieri: 110)

 

Link-ul pentru înregistrare:  https://conference.oikosinstitut.org/


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”
Vizualizări: 416 / Publicat: 22-02-2022, 09:45 /

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR” organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România, se va desfășura pe  8 aprilie 2022.

 

Programul științific al conferinței va cuprinde următoarele secțiuni:

 

I. Secţiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională – Specializarea inteligentă  - în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU, cristina_ganescu@yahoo.com 

II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mihaela SAVU, ioneci_mihaela@yahoo.com

III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Corina DUCU, corina_ducu@yahoo.com

IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Niculina STĂNESCU, niculina.stanescu@yahoo.com

V. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Andreea GANGONE, andreeagangone@yahoo.com

 

Persoană de contact: Dr. Corina Gribincea, cercetător științific coordonator, INCE corina.gribincea@gmail.com

Dr.Viorica Popa, cercetător științific coordonator, INCE violin_s@yahoo.com

 

Pentru mai multe detalii consultați documentul atașat: info.docx [15.48 Kb] (copieri: 203)Declarație privind conformarea cerințelor de bună guvernare
Vizualizări: 464 / Publicat: 14-02-2022, 13:56 /

 

Declarație privind conformarea cerințelor de bună guvernare

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2021)
Vizualizări: 369 / Publicat: 3-02-2022, 10:28 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III-2021, nr. 43). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_43_machetat.pdf [3.32 Mb] (copieri: 233)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2021 a însumat cifra de 174 071 mil. MDL, marcând o creștere față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 10,3%. Însă, este important de menționat că perioada ianuarie – septembrie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 a înregistrat o reducere cu 8,2%.


Ședința Consiliului științific al INCE
Vizualizări: 370 / Publicat: 13-01-2022, 12:26 /

La 24 decembrie  2021, în cadrul ședinței Consiliului științific al INCE, au fost examinate Raportul anual privind  activitatea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării finanțate instituțional în anul 2021 și Raportul ştiinţific final privind executarea proiectului de cercetări științifice. Program de postdoctorat (2020-2021)

În cadrul ședinței au fost prezentate cele mai relevante rezultate științifice,  publicațiile editate în anul 2021, principalele evenimente științifice desfășurate, colaborarea științifico-practică dezvoltată  cu centre de cercetare de peste hotare, instituții și universități, cu organizații și autorități publice centrale și locale,  alte activități desfășurate în cadrul INCE și BRTȘ.


Raportul instituțional pentru anul 2021 poate fi accesat aici: raport-2021-finantare-institutionala-final.pdf [2.77 Mb] (copieri: 349)
Raportul BRTȘ pentru anul 2021: raport-brts-pp-2021.pdf [2.01 Mb] (copieri: 193)

Raportul ştiinţific final privind executarea proiectului de cercetări științifice. Program de postdoctorat (2020-2021) poate fi accesat aici: raport-final-postdoctorat_-2021-cociug.pdf [306.89 Kb] (copieri: 157)


Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”
Vizualizări: 475 / Publicat: 20-12-2021, 11:17 /

Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”

În data de 16 decembrie  2021 a avut loc Masa Rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, organizată de Centrul Cercetări Demografice al INCE.

 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023). Coordonatorul de proiect dr. hab., conf. cercet. Olga Gagauz, a prezentat principalele rezultate ale studiului „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, obținute de echipa de cercetare. Studiul a fost axat pe analiza comprehensivă a dinamicii populației și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență și prezentarea prognozei demografice seria 2019-2040.

 

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona CREȚU, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției sociale, ai Biroului Național de Statistică; colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM și USMF ”N.Testemițanu”), partenerii de dezvoltare ai Fondul ONU pentru Populație (UNFPA),  reprezentanți ai societății civile, dar și colegi din România. 

 

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, prin numărul participanților, dar și discuțiile din sesiunea întrebări și răspunsuri. Printre concluziile principale s-a constatat declinul demografic și îmbătrânirea populației care înregistrează proporții înalte; diferențe mari în efectivul numeric al populației; modificări în structura pe vârste a populației (mai puțini tineri și mai mulți bătrâni), evidențiind provocările demografice pentru perioada ulterioară.


Atelierul de lucru ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”
Vizualizări: 369 / Publicat: 20-12-2021, 07:24 /

 

Atelierul de lucru ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”


 

La data de 17 decembrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Zusammenarbeit (DSIK) au organizat atelierul de lucru dedicat prezentării și punerii în discuție a documentului ”Evaluarea Riscului Schimbărilor Climatice pentru Republica Moldova (Ucraina + Georgia)”.

Studiu a fost realizat în cadrul proiectului DSIK „Accesul la finanțare pentru o dezvoltare durabilă și adaptabilă la climă a zonelor rurale din Republica Moldova” de către compania olandeză de cercetare și consultanță „Servicii de risc climatic” în cooperare cu Universitatea Wageningen. Acesta proiectează consecințele și riscurile schimbărilor climatice pentru regiune, în special pentru producția agricolă, într-un scenariu „mediu” (RCP4.5), precum și într-un scenariu „pesimist” (RCP8.5), în fiecare caz, pentru o perioadă medie de (30 de ani) și pe termen lung (50 de ani).

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului mediului, instituții de cercetare, servicii de stat.